Šole

Naslov: Šegova ulica 112

8000 Novo mesto

Telefon: 07 393 21 42

E-pošta: info@sc-nm.si

Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je vodilna šola v regiji na področju tehnike in naravoslovja. S posebno skrbjo za kakovosten in sodoben pouk izvaja izobraževalne programe s področja elektrotehnike in računalništva ter program tehniške gimnazije. Dijaki in dijakinje se ob optimalnih pogojih na naši šoli izobražujejo za opravljanje poklica ali/in za nadaljnje izobraževanje, pri tem pa razvijajo občutek za sočloveka, solidarnost, sodelovanje in odgovorno opravljanje nalog. 

Povezava do video posnetka šolskega centra:

https://www.youtube.com/watch?v=qS9_5ScuWm4

Šola izvaja naslednje izobraževalne programe:

  • Elektrikar (SPI)
  • Elektrotehnik (SSI)
  • Računalnikar (SPI)
  • Tehnik računalništva (SSI)
  • Tehniška gimnazija
  • Elektrotehnik (PTI)
  • Tehnik računalništva (PTI)

Za dijake in dijakinje ustvarjamo takšne pogoje dela, da lahko poleg široke splošne izobrazbe z uporabnim znanjem tehnike izražajo tudi svojo ustvarjalnost in razvijajo talente na vseh področjih delovanja. To dokazujejo tudi uspehi na različnih tekmovanjih, kjer naši dijaki in dijakinje dosegajo zavidljive rezultate na državni in mednarodni ravni. Posebno smo ponosni na rezultate dijakov pri elektrotehniškem ustvarjanju v projektu SCiDROM makerspace in v Multimedijski produkciji.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: