Strojevodja

Oseba, ki vozi vlak.

Kaj delavec običajno dela:

 • upravlja parno, dizelsko ali električno lokomotivo;
 • sodeluje pri pripravi vlaka za vožnjo in opravljanju preizkusa delovanja zavor;
 • pri vožnji vlaka opazuje signale, naprave in objekte ter v primeru nevarnosti primerno ukrepa;
 • nadzoruje delovanje naprav na lokomotivi;
 • skrbi za varno in pravočasno vožnjo od začetne do končne postaje. 
   

Osebnostne lastnosti:

Strojevodja je pri svojem delu natančen in zbran, zmožen je hitrega odločanja in primernega ukrepanja. 

Pogoji dela:

Pri delu obstaja možnost nesreč ali izrednih dogodkov. Na električnih progah je nevarna tudi bližina vodov visoke napetosti. Strojevodja mora upoštevati navodila za varno vožnjo in uporabljati zaščitna sredstva. 

Delovni pripomočki:

Strojevodja uporablja različne pripomočke, kot so voznoredne knjižice, tablični računalnik, signalna sredstva ter železniški pravilniki in navodila. Imeti mora opremljeno lokomotivo, v kateri se nahaja vsa potrebna oprema (aparati za gašenje požarov, izolirne rokavice in zavorne cokle). 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

 • Zna upravljati različne tipe lokomotiv.
 • Pozna železniško signalizacijo in prometne predpise.
 • Zna upravljati s signalnimi sredstvi.
 • Zna opraviti zavorne preizkuse vlaka.
Kabina strojevodje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: