Menedžer v trgovini na drobno

Vodi komercialne dogovore in nabavo prodajnih artiklov.

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi za udobno nakupovanje in zadovoljstvo kupcev, da bi se ti vedno znova vračali v trgovino;
  • skrbi za usklajevanja in dogovarjanja med najemniki lokalov znotraj nakupovalnega centra in lastnikom oziroma lastniki centra, da se center razvija in njegova dejavnost dopolnjuje;
  • vodi komercialne dogovore in nabavo prodajnih artiklov, zaradi česar je pogosto na terenu, tudi v tujini, kjer preverja različne ponudnike in kakovost njihove ponudbe ter se odloča za najustreznejšo izbiro.
     

Osebnostne lastnosti:

Menedžer v trgovini na drobno ima veselje do dela z ljudmi, saj se neprestano srečuje z različnimi profili in interesi uporabnikov ter prodajalci. Je prilagodljiv, odločen, odgovoren in ima željo po nenehnem izpopolnjevanju znanja. Ima odlično razvite komunikacijske in organizacijske veščine. Vsakdanji delovni ritem zahteva fizično in psihično zdravo osebo. 

Pogoji dela:

Menedžer v trgovini na drobno je zaposlen v različnih trgovinah in trgovskih centrih. Dela lahko na področju ponudbe tehničnega materiala, jedi in pijač ali opreme za šport in prosti čas. V manjšem kolektivu običajno poskrbi za celotno ponudbo trgovskih artiklov. Delo ne poteka zgolj v pisarni, temveč v okviru celotnega trgovskega centra. Delovni čas ni strogo določen, saj si ga menedžer prilagaja glede na delovne obveznosti. Daljša potovanja navadno pomenijo pot v tujino, npr. v primeru obiska mednarodnega sejma ali novega trgovskega dobavitelja iz tujine. 
Največja nevarnost je izpostavljenost stresu. Zaradi dela z računalnikom so možne okvare vida in zapestja, da se temu izogne, mora spoštovati pravila varstva pri delu ter skrbeti za rekreacijo in splošno zdravje.
 

Delovni pripomočki:

Menedžer v trgovini na drobno z uporablja računalnik, telefon in e- pošto. Z njihovo pomočjo komunicira tako s sodelavci, prodajalci kot tudi z uporabniki storitev trgovskega centra in kooperanti. Ker pogosto potuje in se dogovarja s ponudniki blaga v trgovini, uporablja tudi različna vozila ali sredstva javnega prevoza.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • ima  visoko ali univerzitetno izobrazbo, v nekaterih primerih zadostuje srednješolska izobrazba trgovske smeri, kar je odvisno od razpisnih pogojev delodajalca in usmerjenosti trgovine; 
  • obvlada računalnik in računalniške programe, kot so Excel, Word in AutoCad;
Ima komercialna in marketinška znanja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: