Monter električnega omrežja

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja manj zahtevna dela pri gradbeno-montažnih in vzdrževalnih delih v elektroenergetiki, in sicer na kabelskem omrežju, na priključkih, na prostih vodih, pri montaži transformatorjev, pri montaži samonosilnih kabelskih snopov in nameščanju vodnikov prostih vodov.

Osebnostne lastnosti:

Svoje delo opravlja vestno in strokovno ter upošteva pravila varstva pri delu, varstva okolja in protipožarnega varstva.

Pogoji dela:

Vzroki poškodb so predvsem ostra orodja, plamen, padajoči predmeti, možnost padca z dvignjenega mesta in udar električnega toka. Tudi neugodne vremenske razmere lahko vplivajo na zdravstveno stanje delavca. Dela in naloge delavec opravlja stoje, na lestvah ali na drogu, pripet z varovalnim pasom. Njegovo delo zahteva tudi hojo in vzpenjanje, delo z rokami in prsti ter hkratno opazovanje. Pri delu uporablja zaščitna sredstva: delovno obleko, varovalni pas, varovalne čevlje, gumijaste škornje, varovalne rokavice (usnjene in gumijaste), čelado, varovalna očala, masko, zimski jopič in ozemljitvene vrvi. Monter električnega omrežja opravlja naloge na prostem, v odprtih in zaprtih zgradbah ter na dvignjenih mestih, kot so drogovi in daljnovodni stebri. 

Delovni pripomočki:

Naprave, stroji in orodje, ki jih monter uporablja, so: zarisovalni pribor, ločna žaga za kovine, pile za kovine in druge materiale, kladiva sekala, točkala, prebijala in luknjala, vijačni in navojni svedri, vrtalo, ročni, navadni in električni vrtalni stroji, ročne škarje za pločevino in mizarska dleta, izvijači, klešče, čelne in stranske ščipalke, vlečna žica in indikator napetosti (navadni in z varnostno stičnico). Med njegovimi orodji so še dinamometer, električni merilni instrumenti, vrtalni in brusilni stroj, strojne škarje za pločevino, pnevmatično in vrtalno kladivo.

Materiali: vodniki in kabli, izolirne in zaščitne snovi, varovalke, stikala, izolatorji, drugi kovinski izdelki in polizdelki, protikorozijska sredstva in gradbeni material. 
 

Dolžina
izobraževanja

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo elektroenergetske smeri.
  • Ima ročne spretnosti ter kovinarska, električarska, elektromonterska znanja.
  • Je natančen, vesten in odgovoren.
  • Je telesno spreten in vzdržljiv. Nima izraženih okvar hrbtenice, ni gibalno oviran. 
  • Ima dober vid in sluh. Razlikuje barve in ima globinski vid.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«