Monter telekomunikacijskega omrežja

Telekomunikacijski oddajniki

Kaj delavec običajno dela:

  • gradi telekomunikacijsko omrežje, poveže posamezne kose novopoloženih kablov v telekomunikacijsko omrežje;
  • kontrolira, vzdržuje in zamenjuje zemeljske in nadzemne telekomunikacijske kable; 
  • polaga, spaja, odstranjuje napake ali kontrolira telekomunikacijske kable;
  • z meritvami preizkusi delovanje kablov in spojna mesta zavaruje s spojkami; 
  • sodeluje pri pripravah na terensko delo.


Osebnostne lastnosti:

Pomembna lastnost monterja je sposobnost in veselje za delo v skupini. Vsi člani skupine si morajo zaupati, saj so pogosto pri varovanju ob nevarnejših delih odvisni drug od drugega. Ko je treba poprijeti težak kabel ali drog, v skupini ni razlik – vsi sodelujejo po svojih najboljših močeh. Ker ima stike s strankami, mora biti komunikativen in obziren, saj vstopa v strankino hišo ali vrt.

Pogoji dela:

Delo monterja telekomunikacijskega omrežja lahko poteka na višini, zato obstaja možnost padcev. Monter je za takšno delo usposobljen. Pri delu uporablja varnostni pas. Delo je nevarno tudi zaradi napetosti, ki nastane pri vlečenju kabla. Monter se giblje na delovišču, kjer so prisotni posebni gradbeni stroji, zato mora dobro poznati njihovo delovanje. Pozna tudi predpise za delo ob cestišču. Pri delu uporablja zaščitno obleko, obutev in rokavice. V primeru večjih naravnih dogodkov in poškodb, ko npr. žled ali sneg potrga nadzemne kable, dela tudi preko polnega delovnega časa. V vseh primerih gre za delo na terenu, na prostem.

Delovni pripomočki:

Monter pri delu uporablja različne pripomočke: lestve, plezalke, pozicijski ali varnostni pas za plezanje po drogovih in avtokošaro, ki na bolj varen način omogoča dostop do nadzemnih kablov. Za izkop kabla v zemlji uporablja gradbeno mehanizacijo. Za spajanje kablov uporablja več vrst klešč, material za spajanje, orodje za spajanje, nože, več vrst izolirnega materiala in preprostejše merilne inštrumente. Za zategovanje in sproščanje kablov uporablja ročni vitel. Pri podiranju drogov uporablja motorno žago, pri postavljanju drogov pa opornike. Za montažo sider v stene stavb uporablja vrtalko. Pri vgradnji razvodne omarice uporablja zidarsko orodje. Na koncu še izpolni gradbeni nalog, dobavnico, garancijski list za telefonski aparat in izstavi račun. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri.
  • Pozna delo s kabli, tehnične lastnosti različnih vrst kablov, njihovo zaščito pred vplivi okolja, postopke spajanja ter zamenjave poškodovanega dela kabla. Spajanje zahteva uporabo posebnih sredstev za delo, veliko natančnost in čistost, zato optične kable spajajo le najbolj usposobljeni in izkušeni monterji in tehniki. 
  • Obvlada varnostne ukrepe pri delu na višini in pri delu s kabelskimi koluti. Zaradi predpisov o varnem delu na višini vedno dela v skupini.
Antene na vrhu hriba
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: