Spajalec kovin

Spajalec kovin z gorilnikom spaja drobno kovino

Kaj delavec običajno dela:

  • spaja kovine in nekovine;
  • pripravi varilno mesto, pregleda delovanje osnovnih sredstev ter si priskrbi osnovni, dodatni in pomožni material;
  • pripravlja zvarne žlebove, jih obdeluje, brusi, čisti, razmaščuje;
  • skrbi za zaščito in varnost pri delu.
     

Osebnostne lastnosti:

Plamenski spajalec je odgovoren, natančen in vztrajen, saj delo zahteva visok nivo kakovosti. Znanja in veščine za varilska dela je potrebno vsaki dve leti preverjati z atestiranjem. 

Pogoji dela:

Pri delu lahko pride do opeklin, poškodb oči, zastrupitev, zadušitev in poškodb zaradi eksplozije. Da bi se obvaroval pred poškodbami mora upoštevati ukrepe za zaščito pred požarom ter uporabljati osebna zaščitna sredstva, in sicer predpasnik, rokavice, kapo, zatemnjena očala. Na terenu delo poteka tudi na višini, kar zahteva posebno previdnost. 

Delovni pripomočki:

Plamenski spajalec pri svojem delu uporablja plinske jeklenke, gorilnik in cevni paket. Pomaga si tudi z različnimi transportnimi sredstvi, dvigalom, drobnim orodjem, delovno mizo in prtitrdilnimi sredstvi. Osnovni, dodajni in pomožni material mu priskrbi delovodja ali si ga uredi sam. K dokumentaciji njegovega dela spadajo delovni nalogi, normirni in operativni listi, tehnološki postopki in načrti za izvedbo del.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima odlične ročne spretnosti, kar vključuje mirno, enakomerno in lahkotno gibanje rok.
  • Zna izvesti različne tehnike in načine spajanja.
  • Zna pripraviti prostor in pripomočke, ki jih potrebuje pri delu. 
  • Zna uporabljati in vzdrževati različna delovna orodja.
Spajalec kovin z zaščitno masko pri delu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: