Monter ogrevalnih naprav

Radiator

Kaj delavec običajno dela:

 • montira ogrevalne sisteme in upravlja delovanje ter servisira ogrevalne sisteme in naprave;
 • pred začetkom del pregleda načrte, skicira podrobnosti in pripravi elemente inštalacij; 
 • polaga cevovode za ogrevanje, reže in spaja cevovode grelnih naprav in montira elemente centralnega ogrevanja; 
 • vgradi armature, montira kotle za ogrevanje in naprave za regulacijo ogrevalnih naprav;
 • nastavi gorilnike, montira sisteme za pripravo tople vode in naprave za solarne sisteme ter izolira cevovode; 
 • pred priklopom naprav naredi tlačni preizkus. 
   

Osebnostne lastnosti:

Storitve izvede po predpisih in zna svetovati naročniku, kakšne vrste storitev so primerne za njegove potrebe. Pri delu s strankami je takten, komunikativen in zna presoditi, kaj stranka pričakuje. Biti mora pošten in svoje delo kakovostno opraviti. Nestrokovno ali malomarno delo lahko povzroči eksplozije, hujše opekline in večjo škodo.

Pogoji dela:

Zaradi pogostega menjavanja položaja telesa in prenašanja bremen so možne okvare hrbtenice. Neprijetna posledica dela v nedograjenih objektih so prehladna obolenja, prav tako je izpostavljen temperaturnim spremembam, vlagi in prepihu. Možne so tudi zastrupitve s plini, opekline in vreznine pri delu z ostrimi orodji. Opekline lahko dobi pri varjenju in pri delu s posodami, v katerih je vroča voda, para ali plin. 

Delovni pripomočki:

Monter ogrevalnih naprav uporablja različne pripomočke, orodja, stroje in varilne aparate. Uporablja naprave za obdelavo materialov. Uporablja tudi različne cevi, tesnila, črpalke, raztezne posode, kotle, radiatorje, armature, grelce in pomožne materiale, predivo, firnež in elektrode. Dela ne more opravljati brez različnih dokumentov, računov, garancijskih listov, atestov in delovnih nalogov. 
Delo lahko opravlja le strokovno usposobljena oseba s predpisanimi zaščitnimi sredstvi, kot so delovna obleka in obutev, rokavice, zaščitna očala, plinska maska, dihalni aparat, indikatorji plinov, pri delu na višini varnostni pas. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo. 
 • Ima potrebna praktična in teoretična znanja, od osnov kovinarstva (piljenje, rezanje, krivljenje, ravnanje cevi, tesnjenje, izolacija in spajkanje), prek tehnične dokumentacije do osnov tehniškega risanja, kjer spoznava osnove dimenzioniranja in tehnologijo materialov. 
 • Usposobljen je za obdelavo materialov, pozna fizikalne transportne lastnosti ogrevalnih medijev, načine merjenja fizikalnih količin in sisteme zgorevanja goriv in odvajanja plinov. 
Potrebno znanje varjenja
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: