Monter vodovodnih naprav

Montaža pipe

Kaj delavec običajno dela:

 • vzdržuje vodovodne napeljave, jih pregleduje, ugotavlja napake in jih odpravlja; 
 • montira in popravlja sanitarno opremo, umivalnike, pipe, kadi in drugo sanitarno opremo, naredi dodatne priključke za vodovod in odtoke;
 • polaga cevovode za vodovodno omrežje; 
 • reže, krivi, ravna, spaja in oblikuje cevi, zaščiti oziroma izolira cevovod, montira sanitarno opremo in iztočne armature;
 • montira in priključi sisteme za pripravo tople vode, solarne sisteme;
 • izvede dezinfekcijo omrežja;
 • polaga in spaja cevovode za odvod odpadnih voda;
 • pregleda načrte, kje bo potekalo vodovodno omrežje oziroma bo postavljena posamezna sanitarna oprema, pripravi posamezne dele inštalacij.
   

Osebnostne lastnosti:

Za njegovo delo je pomembno, da so storitve kakovostne, saj lahko okvara povzroči veliko škodo, predvsem pa nezaupanje uporabnika, slabo voljo in reklamacije. Monter vodovodnih naprav je odgovoren za svoje delo, je samoiniciativen, iznajdljiv, zmožen presoje in je komunikativen. Znati mora presoditi, kaj stranka pričakuje. Biti mora pošten in svoje delo opraviti kakovostno in strokovno, saj lahko že manjša okvara na vodovodnem omrežju povzroči veliko škodo.

Pogoji dela:

Inštalater med delom pogosto menja položaj telesa in prenaša bremena, zato si lahko okvari hrbtenico. Zaradi dela v odprtih, nedokončanih objektih je izpostavljen prehladnim obolenjem. Možne poškodbe so tudi opekline zaradi vroče vode in varjenja ter udarnine pri prenašanju bremen ali z orodjem, ki ga pri delu uporablja. 

Delovni pripomočki:

Pri svojem delu uporablja različne pripomočke, orodja, stroje in naprave. Za pripravo posameznih delov inštalacije uporablja različno ročno orodje pa vrtalne stroje, spajkalnik, cevi različnih dimenzij, objemke, ventile, pipe, vodne grelce, razno sanitarno opremo, pomožne materiale za izolacijo. Uporablja tudi različne dokumente. Kot vzdrževalec izpolnjuje različne obrazce. 
Da se izogne poškodbam in nesrečam, mora svoje delo opravljati strokovno po predpisih, uporabljati mora predpisana zaščitna sredstva: delovno obleko in obutev, zaščitne rokavice, zaščitna očala pri varjenju, pri delu na višini varnostni pas, v mrazu pa zaščitni telovnik. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo.
 • Znanja segajo od poznavanja osnov kovinarstva, kot je piljenje, sekanje, rezanje, žaganje, brušenje in kovičenje do poznavanja priprave in obdelave delov vodovodnih napeljav, zarisovanja in izmere teh napeljav, izbire in priprave materialov. 
 • Pozna načine inštalacij vodovodnega omrežja in polaganja cevi za vodovodno napeljavo.
 • Pozna tehnično dokumentacijo, osnove termodinamike, elektrotehnike in računalništva, ekologijo in varstvo pri delu ter požarno-varstvene predpise.
Napeljane cevi za toplo in mrzlo vodo.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: