Mehanik telefonskih naprav

star telefonski aparat

Kaj delavec običajno dela:

 • vgrajuje, servisira in popravlja telekomunikacijske naprave, opremo in naprave v telefonskih in telegrafskih centralah;
 • izvaja redne in občasne meritve ter preizkuša delovanje telekomunikacijskih naprav;
 • odpravlja napake in z meritvami določi vrsto napake; 
 • odčitava podatke z merilnih instrumentov ali števcev;
 • na podlagi naloga vključi novo naročniško številko v delilniku centrale in zvezo preizkusi, nato vključitev ali napako dokumentira v evidenci naročniških številk;
 • izdeluje povezave v posameznih sklopih telekomunikacijskih naprav, najpogosteje so to delilniki; 
 • vzdržuje in montira hišne centrale pri naročnikih, opravlja redne obiske in preverja brezhibno delovanje naprav;
 • ko prejme naročilo za novo hišno centralo ali razširitev stare, se ravna po željah naročnika, po tehničnem načrtu ali nalogu. 
   

Osebnostne lastnosti:

Mehanik telefonskih naprav ima izražen interes za delovanje in vzdrževanje telekomunikacijskih naprav. Cilj njegovega dela je nemoteno delovanje telekomunikacijskih naprav. Kadar pa je treba popraviti napako, pa je cilj čim krajša prekinitev telekomunikacijske zveze. Sposoben je premišljenega ukrepanja ob hujših okvarah. 

Pogoji dela:

Mehanik telefonskih naprav dela v zaprtih, klimatiziranih prostorih z delno ali s stalno umetno razsvetljavo. Zaradi dela na višini obstaja možnost padcev. Obstaja tudi manjša nevarnost udara električnega toka. 

Delovni pripomočki:

Mehanik telefonskih naprav pri delu uporablja lestve za delo na višini, drobno orodje za delo z instalacijskimi kabli in na ožičenju, prenosno ročno orodje, spajkala, stabilni ali brusilni stroj, enostavne merilne instrumente, različne vrste telekomunikacijskih kablov,... Mehanik pri delu uporablja dokumentacijo in načrte posameznih naprav. Vodi evidenco rednega nadzora, evidenco odprave napak ter evidenco vključitev in izključitev naročniških številk. Zna odčitati računalniške izpise o delovanju posameznih sklopov naprav. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano srednjo poklicno izobrazbo elektro smeri. 
 • Obvlada delo s kabli, pozna delovanje različnih telekomunikacijskih naprav in enostavnejše meritve.
 • Ima znanja za delovanje in vzdrževanje telekomunikacijskih naprav.
 • Obvlada branje in uporabo tehnične dokumentacije.
 • Ima dober sluh in vid, razlikuje barve. Ima globinski vid.
 • Je ročno spreten, sposoben je finega dela s prsti. 
Popravlja tudi telekomunikacijske naprave
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: