Avtoservisni tehnik

Kaj delavec običajno dela:

  • izvaja zahtevnejša dela pri montaži, nastavljanju, vzdrževanju in popravilu mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sistemov, naprav in njihovih sklopov na osebnih in drugih vozilih
  • z uporabo sodobnih orodij in instrumentov postavlja diagnoze o stanju vozila
  • vzdržuje, popravlja in montira varnostne, telekomunikacijske in informacijske sisteme ter dodatno opremo na vozilu
  • prevzema vozila ter strankam svetuje o popravilih in vzdrževalnih delih na vozilu
  • pripravlja obračune ter naroča rezervne dele in izpolnjuje dokumentacijo
  • kontrolira kakovost posameznih delov, sklopov in sistemov vozila.

Osebnostne lastnosti:

Avtoservisnega tehnika zanimajo vozila, njihova zgradba in lastnosti. Veseli ga področje računalništva, strojništva in elektrotehnike. Pri delu mora biti natančen in potrpežljiv. Poleg veselja do praktičnega dela mora imeti smisel za organizacijo in tehnično razumevanje dokumentov. Pri delu mora biti natančen in potrpežljiv. Poleg veselja do praktičnega dela ima tudi smisel za organizacijo.

Pogoji dela:

Avtoservisni tehnik je izpostavljen nevarnostim, ki se lahko pripetijo v proizvodnji vozil in v avtomehanični delavnici, še posebej poškodbe rok. Delo v avtomehanični delavnici danes ni več tako umazano, kot je bilo nekoč, saj so vozila drugače narejena, zato je tudi njihovo popravilo drugačno. Sodobne elektrotehniške in računalniške naprave so zamenjale ročna orodja in enostavne mehanske naprave.

Delovni pripomočki:

Avtoservisni tehnik pri elektromehanskem delu uporablja vrsto pripomočkov, dela tudi z elektronskimi napravami in računalnikom.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednješolsko izobrazbo. V času šolanja se delavec nauči pripraviti vozilo za servisna dela, izvesti servisni pregled motorja in sistemov, prav tako spozna električne sisteme na vozilu, karoserijo in podvozje, velik del izobraževalnega programa pa obsega praktično delo.
  • Pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog in postopkov servisiranja, lastnosti in zgradbe vozil. Postavlja diagnoze o stanju vozila ter odkriva napake in poškodbe.
  • Pozna zgradbo in funkcijo mehanskih, pnevmatskih, hidravličnih in regulacijskih sklopov, naprav in delov.
orodje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: