Agronom za sadjarstvo

pridelava jabolk

Kaj delavec običajno dela:

  • svetuje na področju sadjarstva in vodi poslovanje v sadjarski kooperativi oz. je strokovni sodelavec v javnem zavodu
  • ugotavlja primernost zemljišč za sajenje sadnega drevja
  • preizkuša nove sorte sadja
  • oživlja postopke vzgoje domačih vrst sadja
  • svetuje glede tehnologije pridelave sadja
  • ljudi seznanja z novostmi v sadjarstvu.

Osebnostne lastnosti:

Agronom za sadjarstvo je sposoben opazovati in presojati, je vztrajen, pomembna pa je tudi komunikativnost ter občutek za delo v skupini.

Pogoji dela:

Zaradi uporabe umetnih gnojil v pridelovanju hrane mora agronom za sadjarstvo poznati te snovi in se znati ustrezno zaščititi. Delo poteka na terenu, v sadovnjaku ali v hladilnici, v pisarni in v laboratoriju. Opozoriti je treba na nevarnost alergije na škropiva oziroma na cvetni prah.

Delovni pripomočki:

Agronom za sadjarstvo pri svojem delu uporablja sadjarsko orodje, merilne aparate, laboratorijsko in računalniško opremo, pripravlja dokumente in račune, proučuje strokovno literaturo, pripravlja analize o projektih in načrtuje razvoj sadjarstva.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima ustrezno visokošolsko izobrazbo in vozniški izpit B-kategorije.
  • Dobro razume navodila in informacije, je prilagodljiv in iznajdljiv.
  • Njegovo izražanje je jasno in razločno, kar je zlasti pomembno pri svetovanju na terenu ter seznanjanju ljudi z novostmi. Na razumljiv in preprost način zna razložiti naloge ali rezultate dela, zna poslušati druge.
  • Pozna osnove ekonomike poslovanja. Poleg splošnih znanj in veščin obvlada tudi specialna znanja.
pridelava češenj
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: