Sadjar

Ogled sadja na drevju, če je zrelo.

Kaj delavec običajno dela:

  • Sadjar spomladi škropi in obrezuje sadno drevje ter gnoji in dognojuje rastline v nasadu. 
  • kosi travo, popravlja opore, če jih je polomil sneg, popravi ograje poškodovane od divjadi. 
  • skrbi za nasad, ga neguje, opazuje pridelek in skrbi, da je nasad v dobrem stanju. 
  • izvaja varstvo rastlin po načelu integriranega varstva, vnaša v nasad skrbno in premišljeno le tista fitofarmacevtska sredstva, ki so potrebna za obrambo pred boleznimi in škodljivci, da ne onesnažuje okolja, pač pa le varuje rastline. 
     

Osebnostne lastnosti:

Sadjar dela sam ali v skupini, zato mora biti komunikativen in pripravljen za timsko delo. Imeti mora pozitiven in skrben odnos do narave in biti dober organizator. 

Pogoji dela:

Sadjar dela v sadnem v nasadu, v skladišču ali razmnoževalnici. Izpostavljen je različnim neugodnim vremenskim razmeram. Obremenitev z delom je preko leta precej neenakomerna in je odvisna od letnega časa.Pri delu so možne poškodbe z delovnimi stroji, zastrupitve s škropivi ali poškodbe s sadjarskim orodjem in padci z lestev. Obstaja nevarnost kroničnih obolenj hrbtenice. Delavec se pri delu s škropivi zaščiti z zaščitno obleko in zaščitno masko.

Delovni pripomočki:

Sadjar uporablja traktor s priključki, mulčer, škropilnico, ob osnovanju nasada tudi plug in manjša orodja, kot je kosa, sadjarske škarje, ročna žaga, cepilni nož in vezice za cepljenje. Kadar se ukvarja s čebelarstvom, ki je sorodna panoga zaradi opraševanja sadnih rastlin, uporablja čebelarske pripomočke in orodja, kot so panji, satovnice, cedila, kuhalniki in točila. Uporablja tudi računalniško opremo za različne račune in obračune del.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Za poklic sadjarja je potrebna srednja poklicna izobrazba kmetijske smeri. 
  • Sadjar dobro pozna bolezni in škodljivce, zato, da jih lahko prepozna v pravi razvojni fazi in izbere pripravek, ki da najboljše zagotovilo za zdrave rastline in plodove.
  • Pozna tehnologijo gojenja sadnih rastlin pa tudi osnovne sadne rastline, ki rastejo v Sloveniji, ter delo in rokovanje z njimi. 
Cvetoč sadovnjak
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: