Delavec za preprosta sadjarska dela

delavka v sadjarstvu

Kaj delavec običajno dela:

 • pomaga pri delu v sadovnjaku;
 • sodeluje pri sajenju dreves, obrezuje sadno drevje in obira sadje;
 • pri posameznih gojitvenih oblikah postavlja opore, ki jih sadno drevje potrebuje;
 • opravlja vsa vzdrževalna dela, med katere sodi tudi vzdrževanje drenaže nasada in vzdrževanje poti ter druge infrastrukture sadovnjaka;
 • sadje skladišči in ga pripravi za prodajo ter sodeluje pri predelavi sadja v sokove, pri žganjekuhi ali pri sušenju jabolčnih krhljev.
   

Osebnostne lastnosti:

Delavec mora biti iznajdljiv, samostojen, natančen, imeti mora smisel za organizacijo dela. Poklic je vezan na delo v naravi, kjer so ugodni in mnogokrat tudi neugodni vplivi vremena, na katere mora biti delavec v sadovnjaku pripravljen. Pomembna je dobra telesna kondicija. 

Pogoji dela:

Delo je predvsem vezano na delo v naravi, zato mnogokrat prihaja do neenakomerne porazdelitve delovne obremenitve. V zimskih mesecih je dela nekoliko manj, pretežno pa poteka v zaprtih prostorih (rastlinjaki in plastenjaki). V poletnih mesecih je dela več in lahko poteka večji del dneva. Delavec mora zelo paziti na varnost pri delu, še posebej ko dela s fitofarmacevtskimi sredstvi, na traktorju ter pri delu z orodjem, kot so žage in kosilnice. 

Delovni pripomočki:

Orodja in delovni pripomočki, ki jih uporablja pri delu, so sadjarsko orodje (različne sadjarske škarje, žage, motorna žaga), traktor in traktorski priključki (prikolica, škropilnica, kosilnica) ter viličar. Pri predelavi sadja zna upravljati z mehanizacijo in pripomočki, ki so potrebni pri predelavi sadja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna temeljno obdelavo tal v sadovnjaku v skladu z varovanjem okolja ter osnove trženja in prodaje.
 • Pozna najpomembnejše sadne sorte posameznih sadnih vrst in ima smisel za delo s sadnim drevjem.
 • Znati opazovati drevje in ga z rezjo pravilno oblikovati tako, da doseže kar največjo rodnost. 
 • Znati delati s traktorjem in traktorskimi priključki.
obrezovanje dreves
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: