Delavec za preprosta kmetijska dela

delavec v kmetijstvu

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja postopke za obdelavo tal, pridelavo, spravilo, skladiščenje in pakiranje različnih vrst rastlin, žit in poljščin;
 • čisti in skladišči stroje, orodja in naprave po vsakodnevni in sezonski uporabi;
 • oskrbuje domače živali in zagotavlja njihovo dobro počutje v skladu z ekološkimi načeli;
 • pripravi živali in živalske proizvode za prodajo in nadaljnjo predelavo;
 • čisti in vzdržuje prostor in opremo v hlevu ter v drugih prostorih namenjenih reji živali;
 • opravlja osnovna dela pri obnovi gozda in negovalna dela v gozdnem prostoru;
 • vključuje se v dela in naloge za varstvo okolja ter ohranjanje čebel in spremlja čebeljo družino na pašo.
   

Osebnostne lastnosti:

Ima pozitiven in skrben odnos do narave. Potrebna je dobra telesna kondicija, delo zahteva dobre fizične sposobnosti. 

Pogoji dela:

Pomočnik kmetovalca dela na prostem, na dvorišču, polju, v sadovnjaku ali gozdu ter v zaprtem prostoru, kot je skladišče, hlev in senik. Izpostavljen je različnim neugodnim vremenskim razmeram ter nezgodam in poškodbam zaradi dela s traktorjem in traktorskimi priključki in motorno žago. Zato pri delu uporablja zaščitno opremo.

Delovni pripomočki:

Uporablja lahko traktor s priključki (valj, brane, kultivator), manjša orodja (lopata, vile, grablje, motika), orodje za spravilo lesa (motorna žaga, klin, jeklenica), čebelarske pripomočke (panji, satovnice, cedila, kuhalniki, točila), naprave, ki so potrebne pri reji živali (molzni stroj, krmilnik, transportni trak za hlevski gnoj) in semenski material (semena, sadike vrtnin, sadnega drevja in poljščin).

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Za poklic je potrebna nižja poklicna izobrazba ustrezne smeri. 
 • Pozna tehnologijo gojenja, oskrbo in spravilo rastlin. 
 • Pozna poljščine, krmne rastline, zelenjavo, najpogostejše sadne vrste, gozdne rastline ter osnove popravil kmetijske mehanizacije in reje živali.
žitno polje
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: