Vrtnar

Vrtnar pri okopavanju

Kaj delavec običajno dela:

 • zasaja in oskrbuje okrasne zelnate in lesnate rastline;
 • razmnožuje lončnice in rastline za okrasne grede;
 • rastline oskrbuje s hranili in vodo, dognojuje in jih varuje pred boleznimi in škodljivci;
 • okrasne lesnate in sadne vrste rastlin razmnožuje v drevesnicah in jih sadi v parke ali obhišne vrtove, redno jih obrezuje in gnoji;
 • zelenjavo pridela in pripravi za prodajo, sadike prodaja ali presaja na njive in v zaščitene prostore;
 • vzgaja travnate preproge in pripravlja teren za setev trav;
 • neguje parkovne in športne trate. 
   

Osebnostne lastnosti:

Vrtnar je komunikativen in ima smisel za delo v skupini. Dela lahko samostojno ali skupaj z ostalimi sodelavci.

Pogoji dela:

Vrtnar je izpostavljen nezgodam in poškodbam pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki, kosilnico ter ostrimi predmeti, kot so škarje, žage, žice in podobno. Možni so tudi padci z višine in zastrupitve zaradi nepravilne uporabe kemičnih sredstev. Upoštevati mora postopke za varnost pri delu in uporabljati ustrezna zaščitna sredstva. 

Delovni pripomočki:

Vrtnar pri svojem delu uporablja različne vrtnarske stroje, naprave in orodja: traktor, stroje za osnovno in dopolnilno obdelavo zemlje, sejalnike in sadilnike, kosilnice, stroje za oskrbo in spravilo posevkov, okopalnike, osipalnike, škropilnice.

Pomaga si tudi z orodji, kot so motike, vile, grablje, lopate, sadilne kline, vrtnarske škarje, škarje za obrezovanje ter žage.

K dokumentaciji njegovega dela spadajo deklaracije, dobavnice in računi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna vzgajati in oskrbovati različne vrste balkonskega cvetja in grmičevja, lončnic, okrasnega in sadnega drevja ter zelenjave.
 • Pozna postopke vzgoje in oskrbe, spravila in priprave za prodajo.
 • Če dela s traktorjem, ima opravljen izpit F kategorije. 
 • Če dela z fitofarmacevtskimi sredstvi, ima opravljen izpit iz rastlinske fitomedicine.
Vrtnar pri sajenju
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: