Cvetličar

Kaj delavec običajno dela:

  • oblikuje šopke za najrazličnejše pomembne dogodke v človekovem življenju  in cvetlične vezenine, aranžira darila, izdeluje aranžmaje, krasi prostore in izdeluje vence;
  • naroča in pripravlja blago za prodajo. Blago zna pripraviti na različne načine. Pri tem se pokaže njegov umetniški čut, saj z uporabo cvetja in drugega materiala izrazi čustva do okolja in sočloveka;
  • ureja notranje in zunanje zasaditve prostorov s cvetjem in z zelenjem;
  • obdeluje tla, pripravlja prst, gredice;
  • skrbi za razmnoževanje ter vzgojo lončnic in rezanega cvetja.

Osebnostne lastnosti:

Ima smisel za delo s cvetjem, smisel za opazovanje ter prepoznavanje oblik in črt, zna opazovati linije rasti rastlin v naravi. Sposobnost dela z ljudmi je poleg znanja cvetličarjeva najpomembnejša veščina. Neposreden stik s kupcem in komunikativnost je v cvetličarstvu osnova za uspešno delo. Cvetličar zna prisluhniti kupčevim željam, razume namen nakupa in želje tudi uresniči. Ob naročilu upošteva letni čas, ceno in rok dobave. Uspeh je zagotovljen s komunikacijskimi sposobnostmi, razgledanostjo, strokovnostjo, prijaznostjo ter osebno urejenostjo.

Pogoji dela:

Cvetličar je pri svojem delu izpostavljen vrezom, vbodom in zastrupitvam. Tem nevarnostim se izogne z upoštevanjem navodil za varno delo in natančno uporabo zaščitnih sredstev. Cvetličar dela na prostem, pod streho, v rastlinjaku in v zaprtih prostorih. Na prostem je izpostavljen vsem vremenskim razmeram, pod streho pa relativno visoki vročini, vlagi in temperaturnim nihanjem. Dela pretežno stoje, pogosto se pripogiba, sklanja, po potrebi vzpenja in obrača. Pri delu so najbolj obremenjene roke in hrbtenica, prisotne so tudi težave s kožo.

Delovni pripomočki:

Cvetličar pri svojem delu uporablja različne pripomočke in materiale: posode, gobe, trakove, žice, različne vrste papirja in vrečke, sveče, lepila, lake, barve, razpršila, raznovrstno cvetje (rezano, suho ...), škarje, klešče, strgalo za čiščenje stebel, čopiče, vaze, posode, stojala za šopke in vence. Pri nabavi ter prodaji blaga in storitev se srečuje z različnimi dobavnicami, računi in deklaracijami.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano triletno vrtnarsko poklicno oziroma štiriletno srednješolsko izobrazbo hortikulturne usmeritve.
  • Zna izdelati različne vrste šopkov, ikeban, vencev in pogrebnih dekoracij. Zna oblikovati različne sloge aranžiranja in okrasitve daril ter prostorov glede na praznike in dogodke.
  • Ima čut za odgovornost pri delu. Je natančen, samostojen in iznajdljiv. Upošteva roke.
  • Je ročno spreten, razlikuje barve. Ima čut za estetiko ter obilo domišljije in ustvarjalnosti.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: