Organizator kmetijskega podjetništva

Oseba vodi seminar

Kaj delavec običajno dela:

  • informira kmetovalce o novostih v kmetijstvu, tako na področju poljedelstva kot živinoreje, kmetijske mehanizacije, melioracije zemljišč in infrastrukture kmetij;
  • kmetom predstavi in predlaga možne variante prestrukturiranja dejavnosti njihovih kmetij;
  • izvaja projektne naloge, ki jih služba pridobi na razpisih na lokalnem, regijskem, državnem in mednarodnem nivoju, in jih nato predstavi kmetom ter potencialnim izvajalcem teh projektov in programov;
  • organizira in vodi seminarje, na katerih predstavi novosti (nove tehnologije, pridelava, prireja, zakonodaja) in možnosti za razvoj kmetij;
  • sodeluje s strokovnjaki, kmeti in organizacijami, kjer mreži in pridobiva pomembne kontakte in znanja.

Osebnostne lastnosti:

Pomembna je komunikativnost, uglajenost, odgovornost, samoiniciativnost, logično razmišljanje in raziskovanje, nekonfliktnost, občutek za umik, ko stranka zavrne njegovo ponudbo, ter primeren odnos in pristop do ljudi. Od osebnostnih lastnosti so zlasti pomembne poštenost, enakopravno obravnavanje ljudi in odgovoren odnos do dela. Pomembna je umirjenost, ki vzbuja zaupanje v strokovne sposobnosti in zmožnost izpeljave načrta. 

Pogoji dela:

Poklic je zelo dinamičen in raznolik, s kombinacijo dela v pisarni in na terenu. Delo v pisarni je povezano z urejanjem dokumentacije, raziskovanjem primernosti izvajanja razpisanih programov za svoje stranke, spremljanje predpisov, uporabo telekomunikacijskih orodij. Zaradi uporabe računalniške tehnike so obremenjene oči ter hrbtenica zaradi prisiljene sedeče drže. Zaradi dela na terenu obstaja nevarnost prometnih nesreč, poškodb okončin, zvinov in zlomov okončin in ugrizov hišnih živali. Zaradi morebitnih zavrnitev dela s strani potencialnih strank je delo pospeševalca lahko precej utrujajoče in stresno.

Delovni pripomočki:

Za svoje delo potrebuje računalnik s potrebno programsko in računalniško opremo, s pomočjo katerih pride do potrebnih informacij o razpisanih programih in vodi dokumentacijo svojega dela. Uporablja službeno vozilo, saj je delo v veliki meri terensko (ogled gospodarstva). Zaradi potrebe po strokovni usposobljenosti spremlja strokovno literaturo, zakonodajo, uporablja priročnike in tehnološka navodila z različnih področij.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Za delo je zahtevana najmanj visokošolska izobrazba, priporočljivo biotehniških ved;
  • potrebna je ustrezna računalniška pismenost s poznavanjem uporabe računalniških programov in spletnih aplikacij; 
  • pomembno je poznavanje razpisanih programov, zakonodaje in socialnih razmer na kmetijah;
  • ima občutek za komunikacijo in za sočloveka;
Osebi iščeta informacije na laptopu
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: