Testeninar

Roka osebe, ki izdeluje testenine.

Kaj delavec običajno dela:

 • dela po vnaprej določeni metodologiji ter v skladu z navodili nadrejenih;
 • pripravi surovine, seje moko, meša in oblikuje testo, odmerja dodatke, uravnava temperaturo in dotok pare;
 • nadzoruje kakovost testa, testenine oblikuje in polni z različnimi dodatki in nadevi, ki jih je prej pripravil; 
 • nadzira sušenje testenin, jih pakira in poskrbi za pravilno skladiščenje;
 • vzdržuje stroje in naprave ter po potrebi opravi manjša popravila; 
 • čisti in razkužuje orodje, stroje, naprave ter delovne pripomočke in delovno okolje. 
   

Osebnostne lastnosti:

Pomembna lastnost  je, kot velja to za vse, ki delajo v živilski industriji, smisel za osebno higieno, higieno delovnega okolja in delovnih pripomočkov. Imeti mora čut odgovornosti, da svoje delo opravi kar najbolje in po sanitarno higienskih predpisih. Dobro mora imeti razvito koordinacijo gibov, spretne roke in prste in imeti mora dober vid. Razlikovati mora barve in vizualno prepoznavati predmete, razlikovati vonje in imeti dober sluh.

Pogoji dela:

Testeninar opravlja delo v zaprtih, hrupnih prostorih, kjer so vibracije zaradi strojev, prisotna je tudi  vlaga, para, smrad, umazanija in umetna svetloba. Izpostavljen je različnim toplotnim spremembam. Delo  je fizično naporno. Dela samostojno ali v skupini, pogosto v več izmenah. Delo  je nevarno, saj zaradi vrtečih se strojev lahko pride do različnih poškodb, kot so opekline, odrgnine in vrezi. Hrup lahko okvari sluh, umetna svetloba pa je lahko razlog za oslabelost vida. Zaradi naštetega upošteva predpise iz varstva pri delu in uporablja predpisana zaščitna sredstva, kot so delovna obleka, čevlji, predpasniki, rokavice, očala in maska.

Delovni pripomočki:

Testeninar uporablja za delo, od enostavnih orodij, opreme in strojev do računalniško vodene opreme.  Uporablja različna sita in drugo ročno orodje, sredstva za pakiranje, različno embalažo ter transportna sredstva. Uporablja različne vrste mok, jajca in jajčni izvlečki, voda in nadevi za polnjenje testenin, kot so siri, mesni pripravki, gobe in rastlinski dodatki. Uporablja tudi arome, sol in zelenjavo. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima je srednjo poklicno izobrazbo živilske usmeritve.
 • pozna osnove prehrane in mikrobiologijo živil, prehranske potrebe in zahteve človeka;
 • upošteva higieno živil in sanitarne predpise; 
Moka, pripomočki za peko in testenine.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: