Pek kruha in peciva

gnetenje testa

Kaj delavec običajno dela:

  • izdeluje različne vrste testa in iz njega oblikuje kruh in pekovsko pecivo;
  • izdeluje različne vrste kruha: pšenični, rženi, črni, orehov, beli, mešani, polnozrnat;
  • izdeluje različne vrste slanega in sladkega peciva: muffini, rogljički, pite, narastki, krofi, preste, žemlje in štručke;
  • skrbi za pravilno vzdrževanje delovnih strojev ter pripomočkov in opravlja manjša popravila;
  • skrbi za osebno higieno in higieno delovnih prostorov, površin in okolice.

Osebnostne lastnosti:

Pek ima sposobnost samostojnega odločanja, pomnjenja, koncentracije in analiziranja tehnoloških postopkov. Je komunikativen in čustveno stabilen. Dobro prenaša ekološke obremenitve, kot so neugodna temperatura, ropot, vlaga, prašni delci in umetna svetloba. Ima smisel za osebno higieno in higieno delovnega prostora.

Pogoji dela:

Zaradi narave dela je izpostavljen prehladnim obolenjem, opeklinam pri delu s pečmi in ozeblinam pri zamrzovalnih napravah. Pri transportu materiala so možne udarnine, ureznine in druge mehanske poškodbe. Pri delu uporablja delovno obleko, zaščitno pokrivalo, ortopedske čevlje in rokavice, s katerimi se zavaruje pred opeklinami.

Delovni pripomočki:

Pek pri svojem delu uporablja mešalce testa, sejalne naprave, tehtnice, stroje za oblikovanje testa in peciva, delilne stroje, stroje za mletje surovin, peči, delovne mize, hladilne komore, zamrzovalne omare, računalniško vodene linije, transportne vozičke, pakirne stroje, embalaže, košare, pekače, modelčke in drugo posodo. Od surovin uporablja različne tipe mok, kvas, sol, olje, margarino, sladkor, začimbe, vodo in mleko, za nadeve pa orehe, mak, marmelado, čokolado. K dokumentaciji njegovega dela spadajo dnevna naročila, proizvodni načrt, tehnično-tehnološka dokumentacija ter evidence o proizvodnji in uporabi surovin, prodaji blaga in prodaji v trgovini.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna pripraviti vse potrebne surovine za peko kruha in pekovskega peciva.
  • Zna ročno in strojno gnesti testo, tehtati in ročno oblikovati različne pekovske izdelke.
  • Zna ustrezno rokovati s stroji, napravami in pripomočki ter jih vzdrževati.
  • Zna uporabljati informacijsko komunikacijsko tehnologijo in varčno porabljati surovine in energijo.
peka peciva
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: