Pekarski poslovodja

Zanimiv, drugačen hlebec kruha

Kaj delavec običajno dela:

 • samostojno vodi delo v pekarnah, večjih kuhinjah, hotelih, cateringu – službi za oskrbo s hrano in pijačo, večjih živilskih in prehranskih obratih ter v živilskih centrih;
 • ukvarja se s tehnološkimi postopki izdelave živilskih izdelkov in pomaga zaposlenim pekom;
 • rešuje tehnične zaplete pri delu;
 • naroča surovine in repromaterial ali vodi skladišče surovin, kjer jih prevzema in kontrolira potek proizvodnje;
 • skrbi za redno vzdrževanje naprav in načrtuje preventivna vzdrževalna dela;
 • sodeluje pri izvajanju dezinsekcije, deratizacije in dezinfekcije proizvodnih prostorov;
 • izvaja poskusne peke in sodeluje pri razvoju novih izdelkov;
 • izvaja tudi HACCP (sistem zagotavljanja varnosti živil) in izpolnjuje predpisano dokumentacijo;
 • sodeluje s prodajno službo in organizira prevoz izdelkov na prodajna mesta;
 • uvaja nove delavce in mentorira za kakovostno delo.

Osebnostne lastnosti:

Poslovodja je komunikativen, preudaren, strpen in inovativen. Ima smisel za delo v skupini in zna motivirati. Zanima ga pekarska stroka.

Pogoji dela:

Odgovoren je za varno delo v proizvodnji, za izvajanje predpisov požarne varnosti in varstva okolja. Pozna zakonodajo in sanitarno higienske predpise na svojem področju ter skrbi za osebno higieno, higieno delovnega prostora, naprav in pripomočkov. Pri delu uporablja zaščitno obleko in obutev.

Delovni pripomočki:

Poslovodja pri svojem delu uporablja vse pekarske naprave v proizvodnji, na katerih opravlja vzdrževalna dela in manjša popravila. Izpolnjuje delovno dokumentacijo, načrtuje razporede delavcev, dela z dobavnicami, oddajnicami, evidencami opravljenih ur ter vodi porabo surovin in repromateriala.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna načrtovati in organizirati proizvodnjo v pekarski industriji.
 • Zna izvesti postopke vzdržavanja strojev in naprav v proizvodnji.
 • Zna zbirati in obdelovati podatke v proizvodnih procesih s pomočjo računalniško podprtih sistemov.
 • Zna voditi in motivirati delavce in ustrezno reševati medosebne težave, ko do njih pride.
Pekarna z zaposlenimi
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: