Natakar

Kaj delavec običajno dela:

  • primerno, strokovno in prijazno postreže gostu jed in pijačo;
  • skrbi za pripravljalna dela (priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov); 
  • skrbi za pripravljalna dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov (razporeja mize in stole, pripravlja pogrinjke, ureja servisne mize, namizno dekoracijo in jedilne liste); 
  • sprejema goste ob prihodu, jih pozdravi, poišče primerno mizo in pomaga pri odlaganju garderobe, nato ponudi jedilni list, vinsko karto ali ga seznani z dnevno ponudbo; 
  • prevzame naročilo, evidentira naročilo, postreže hrano in pijačo; 
  • izda račun in se zahvali za obisk.

Osebnostne lastnosti:

Natakar je pri svojem delu odgovoren, iznajdljiv, ustvarjalen in ima smisel za delo z gosti. Imeti mora dober spomin, da si zapomni obraze in naročila.

Pogoji dela:

Poškodbe kot posledica razmer za delo so lahko vrezi, vbodi, opekline, odrgnine, prehladi in padci. Da bi se pred poškodbami obvaroval, mora upoštevati vsa varnostna navodila in uporabljati zaščitna sredstva, delovno oblačilo in obutev. Delo natakarja poteka pretežno v zaprtih prostorih, delno tudi na prepihu, redkeje na prostem in ob hrupu. Natakar dela včasih v neugodnih razmerah, zaradi vinjenih in neolikanih gostov ter gneče je njegovo delo bolj zahtevno. Delo je lahko nevarno zaradi ostrih ali vročih predmetov in spolzkih tal. Dela sam ali v skupini, v izmeni, v podaljšanem ali nočnem času in za konec tedna.

Delovni pripomočki:

Natakar uporablja gostinski strežni in drobni inventar, grelne in hladilne naprave, naprave za točenje in streženje pijač, aparate za sladoled in smetano, naprave za točilniško pripravo pijač, naprave za evidenco in interna obvestila, pomivalne naprave, dekorativna sredstva in pripomočke za razvedrilo. Za prenašanje in prevoz jedi uporablja servisne vozičke. Potrebuje tudi namizno perilo in pripomočke, krpe, gobe, krtače, metle in omela. Streže jedi in pijače, pri delu potrebuje tudi vodo, čistilna sredstva ter dezinfekcijska in dezinsekcijska sredstva. Pri delu uporablja tudi naslednjo dokumentacijo: zahtevke in dobavnice, sezname normativov, knjige menijev, jedilne liste, cenike, kalkulacije, obračune polizdelkov, dnevne obračune porabe živil, knjige rezervacij in zapisnike o morebitni škodi. Pri delu je oblečen v delovno obleko in ustrezno obut. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednjo poklicno izobrazbo gostinske smeri.
  • Pozna postopke priprave in postrežbe hrane in pijač. 
  • Pozna pravila lepega vedenja in poslovnega komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih. 
  • Zna organizirati lastno delo, ima občutek za estetiko.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: