Gostinski pomočnik v igralništvu

Gostom streže pijačo

Kaj delavec običajno dela:

  • pod vodstvom vodje igralne mize čisti, briše in ureja igralno površino, igralni aparat, police in drugo opremo;
  • med obratovanjem igralne mize streže igralcem s pijačami, sprejema naročila, jih sporoča v bar in servira naročene pijače;
  • pomaga pri pomivanju, pospravljanju kozarcev in drobnega inventarja. Pomaga tudi receptorju, varnostniku in čistilcu;
  • sodeluje pri nadzoru zaposlenih in gostov, shranjuje pozabljene stvari ter sporoča vzdrževalcem o okvarah na igralni opremi in v skupnih prostorih.
     

Osebnostne lastnosti:

Gostinski pomočnik mora imeti veselje za delo z gosti in igralci, kar pokaže z vljudnostjo in ustrežljivostjo. Pri uresničevanju njihovih želja potrebuje tudi nekaj iznajdljivosti. Pomemben je smisel za red in čistočo, pa tudi skrb za prijeten nastop in osebni videz. Gostinski pomočnik se lahkotno giblje in je okreten, zlasti ko se znajde v gneči gostov. Pri strežbi potrebuje spretne roke. Pomembna je vzdržljivost, saj pri delu veliko hodi. Imeti mora dober spomin za obraze in naročila gostov. 

Pogoji dela:

Dela v zaprtem, urejenem delovnem okolju, pri umetni svetlobi, izpostavljen je slabšemu zraku, velikemu številu gostov in hrupu. Dela stoje ali med hojo. Pri tem prenaša lažja bremena. Pogosto dela v skupini z drugimi pomočniki. Pri gostinskem pomočniku se lahko pojavijo težave s hrbtenico in z nogami. Z ustrezno obutvijo možnost nastanka teh težav zmanjša. Pri delu so možne tudi manjše poškodbe, npr. vrezi, vbodi ali odrgnine.

Delovni pripomočki:

Gostinski pomočnik čisti lesene, kovinske in tekstilne površine z različnimi čistilnimi pripomočki in sredstvi. Kadar streže dela z različnimi pijačami, sokovi, kavami in alkoholnimi napitki. Za lažjo in hitrejšo postrežbo uporablja servirni pladenj. Njegovo delo je tudi točenje in strežba pijač, pri čemer uporablja kupone za naročila, račune ter cenike. V skladu s predpis in standardi uporablja delovno oblačilo.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 2 leta.

Znanja in kompetence:

  • Ima srednjo poklicno izobrazbo gostinsko-turistične usmeritve;
  • pozna dela v pripravljalnih prostorih in v jedilnici, sestavo in okus pijač;
  • spretno prenaša in servira pijačo; 
  • pozna gostinsko poslovanje in ekonomske zakonitosti v igralništvu;
Ureja žetone
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: