Kustos pedagog

Skupina ljudi posluša razlago.

Kaj delavec običajno dela:

  • V muzeju skrbi za posredovanje znanja in informacij o muzejskih predmetih različnim obiskovalcem.
  • Raziskovalno, dokumentacijsko in restavratorsko delo organizira v različne oblike sporočanja, razlage in muzejske dejavnosti. Pri tem je pozoren na starost, izobrazbo in druge značilnosti skupin obiskovalcev ali bralcev, ki jim je pedagoško posredovanje namenjeno.
  • Njegov cilj ni samo razlaga predmeta ali zbirk, temveč tudi dvig izobrazbene ravni obiskovalcev; pogosto se povezuje s šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami ter usklajuje svoje delo s potrebami njihovih programov.
  • Na višji ravni sodeluje v raziskovalnih projektih s področja izobraževanja, vizualnih komunikacij in ustvarjalnosti. 
     

Osebnostne lastnosti:

Muzej je kulturna ustanova, zato ne posreduje samo znanja in informacij, ki izhajajo iz njegovih predmetov in zbirk, temveč prispeva k splošni omiki. Zato so taktnost, retorični slog, osebna urejenost in uglajenost prvi pogoj za delo z obiskovalci muzeja. Kustos pedagog mora imeti močan glas in jasen govor. Delo z ljudmi zahteva iznajdljivost in hitro odzivanje na vprašanja.

Pogoji dela:

Priprave na delo opravlja v kabinetu. Težje je delo v muzejskih zbirkah pred predmeti, ko je potrebno govoriti, včasih publiko tudi disciplinirati, stoje po uro ali več. Njegovo delo poteka običajno v počasni hoji od predmeta do predmeta. Obremenitve so neenakomerne, saj je obseg dela s publiko odvisen od obiska. Psihične obremenitve so večje od fizičnih.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja različne vrste reprodukcijskih aparatov in drugih sredstev, kot je projektor, grafoskop in video aparat. Pogosto si mora sam pripraviti pripomočke za delo z obiskovalci. To so vprašalniki, zbirke nalog ali delovni listi. Kjer imajo muzeji prostorske možnosti za to dejavnost, skrbi za opremo prostora, ki je namenjen izključno pedagoškim dejavnostim. Vsebina v teh prostorih je običajno povezana s tekočim muzejskim programom razstav.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Za opravljanje dela potrebuje najmanj univerzitetno diplomo na enem od teh področij in dovolj vpogleda v druge stroke kot so: umetnostna zgodovina, etnologija ali arheologija in na področju pedagogike kot vede.
  • Pomembna je komunikativnost, sposobnost obvladovanja skupin in hitrega odzivanja na vprašanja.
     
Moški si ogleduje muzej.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: