Antikvar

Moški pregleduje stare knjige.

Kaj delavec običajno dela:

  • nakupuje, zbira in prodaja predmete starinske vrednosti (knjige, pohištvo, razglednice itd.);
  • pripravlja dražbe, razstave in predavanja o predmetih starinske vrednosti;
  • vodi evidence, raziskuje izvor in zbira informacije o starinskem predmetu.
     

Osebnostne lastnosti:

Najbolj pomembni lastnosti, ki ju pri svojem delu potrebuje, sta natančnost ter zanimanje za zgodovino in za predmet, ki ga kupuje ali prodaja. Delo v antikvariatu je večino časa podobno raziskovanju. Da pridobi vse informacije o nekem starinskem predmetu lahko traja dolgo, zato je zaželena vztrajnost. Ker je njegovo delo povezano s strankami, mora bili komunikativen. Zaradi dela z ljudmi potrebuje precejšnjo psihično stabilnost.

Pogoji dela:

Delo na terenu pogosto opravlja v kleteh in na podstrešjih, do koder je dostop navadno težji zato so možne različne poškodbe kot so: zlomi, zvini, izpahi in zdrsi zaradi padcev po stopnicah. Antikvar se lahko okuži s klicami iz starih knjig ali predmetov, med delom na terenu pa se lahko večkrat sooči s podganami, mišmi, pajki, mravljami in drugim mrčesom. 

Delovni pripomočki:

Pri delu antikvar uporablja različne kataloge, bibliografijo, leksikone, najrazličnejše enciklopedije, skratka literaturo, ki mu pomaga umestiti predmet starinske vrednosti v prostor in čas. Pri tem se močno opira na zgodovinske knjige in repetitorije (knjige dvojezičnih imen za kraje). Informacije pridobi tudi na internetu in v stiku s stanovskimi kolegi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Poklica se je potrebno priučiti skozi prakso. Delo lahko dobro opravlja tudi nekdo s srednješolsko izobrazbo, ki si želi veliko samostojnega raziskovalnega dela. 
  • Potrebna so znanja iz zgodovine širšega slovenskega in evropskega prostora, umetnostne zgodovine in etnologije. 
  • Potrebuje ročne spretnosti, da predmet, ki je slabo ohranjen, v določeni meri restavrira.
  • Knjižni antikvar pozna knjižno produkcijo v srednjeevropskem prostoru od njenega nastanka do današnjih dni.  
antično pohištvo
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: