Bibliotekar

knjižnica

Kaj delavec običajno dela:

 • izposoja, zbira, dopolnjuje in obnavlja knjižno in neknjižno gradivo
 • knjižno in neknjižno gradivo prevzema, vpisuje v informacijske mreže in ga klasificira ter izvaja medknjižnično izposojo
 • bralcem svetuje oziroma priporoča izbor gradiva in pomaga poiskati želeno gradivo
 • opravlja in pospešuje dokumentacijsko, informacijsko in komunikacijsko delo za uporabnike knjižničnega gradiva
 • skrbi za ureditev bibliografije v knjižnici, na ta način poskrbi, da je knjižnično gradivo dostopno najširšemu krogu bralcev, ki ga lahko nemoteno uporablja
 • odpravlja poškodbe knjižnega gradiva in drugega informacijskega gradiva
 • organizira in vodi spremljajoče prireditve, kot so literarni večeri in ure pravljic za otroke.

Osebnostne lastnosti:

Zaželene so naslednje osebne lastnosti: prijaznost, komunikativnost, veselje, prilagodljivost in umirjenost, sposobnost dobrega poslušanja in svetovanja pri izbiri knjižnega ali neknjižnega gradiva. Ima organizacijske sposobnosti, ročne spretnosti ter moderatorske sposobnosti za pripravo tematskih večerov.

Pogoji dela:

Bibliotekar pri delu ni izpostavljen večjim nevarnostim. Možni so manjši udarci in poškodbe pri delu s knjigami ali pri hoji med knjižnimi policami. Bibliotekar ne sme biti alergičen na prah. Hrbtenica je še posebej obremenjena tudi zato, ker bibliotekar v povprečju preloži od dve do dve toni in pol knjig dnevno, poleg tega dnevno prehodi več kilometrov. Ker je veliko dela povezanega z računalnikom, močno trpijo oči, pogosto pride tudi do vnetja zapestja zaradi dela s tipkovnico in miško.

Delovni pripomočki:

Bibliotekar je pri svojem delu uporablja računalnik. Materiali, s katerimi dela, so knjige, časopisi, revije in druge serijske publikacije in zgoščenke. Pri delu uporablja še pisarniške potrebščine ter posebne zaščitne folije in etikete, s katerimi pripravi gradivo za izposojo, ter specialne trakove, s katerimi odpravi poškodbe.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima zaključeno visokošolsko izobraževanje in opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke.
 • Ima licenco za delo z informacijsko mrežo COBISS.
 • Pozna klasifikacijske sisteme za urejanje gradiva glede na vsebino, univerzalno decimalno klasifikacijo UDK in oblikovanje gesel za abecedne stvarne kataloge.
 • Obvlada metodiko bibliotekarskega komuniciranja s teoretičnimi in praktičnimi vidiki dela z uporabniki, usmerja pretok informacij za določeno področje ali posamezne strokovne skupine in deluje kot posrednik pri reševanju informacijskih problemov uporabnikov.
bibliotekar izposoja knjige uporabnikom
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: