Elektromehanik

Oseba, ki popravlja elektroniko.

Kaj delavec običajno dela:

  • skrbi, da so pripomočki bele tehnike, električni stroji, generatorji, pogonski motorji in industrijski stroji kljub okvari ali motnjam ponovno uporabni;
  • odpravlja zahtevnejše napake in popravlja večje stroje;
  • odpravi pregrevanje stroja ali varovalke v elektromotorju, odpravi blokade v delovanju elektromotorja, poskrbi za menjavo ležajev na elektromotorju, popravi navitja in vezave v elektromotorjih za robote;
  • previja vodne črpalke, transformatorje in visokonapetostne transformatorje, elektromotorje različnih velikosti in vrsti.

Osebnostne lastnosti:

Ker delo obsega popravilo najrazličnejših strojev, ki imajo manjše ali večje napake, je treba imeti izkazan interes ter veselje za odpravljanje okvar. Želeni osebnostni lastnosti sta natančnost in preciznost, saj najpomembnejša faza popravila obsega zelo dosledno fiksacijo bakrene žice v tuljavo. Delo elektromehanika zahteva vztrajnega človeka in izkušnje, katere pridobi s prakso. Poleg tega mora imeti delavec tudi željo po nenehnem izpopolnjevanju in dopolnjevanju znanja.

Pogoji dela:

Nevarnosti, ki so povezane z elektromotorji in njihovim vzdrževanjem, so najnevarnejši del opravljanja tega poklica. Že pri manjši neprevidnosti se lahko delavec poškoduje z noži, ki jih uporablja za brušenje elektromotorja, ali se opeče pri uporabi navijalnega stroja, saj delo poteka pri visoki temperaturi. 
Velika ovira (in nevarnost) pri opravljanju dela je barvna slepota, saj so električne napeljave barvno usklajene. Dober sluh je prav tako zelo pomemben, saj delavec že s poslušanjem okvarjenega stroja ugotavlja možne vzroke.

Delovni pripomočki:

Elektromehanik pri svojem delu uporablja različne delovne stroje z različnimi funkcijami kot so navijalni stroj, posebne škarje, ki režejo kovino, ter brusilne nože, varilni aparat. Po sestavljanju preizkusi delovanje motorja s pomočjo merilnih naprav, ki merijo moč elektromotorja in njegovo upornost (ampermeter, ohm meter). Pri popravilih novih strojev si pomaga z elektro priročniki, ki vsebujejo načrte in skice posameznih strojev.
Pred poškodbami, ki so povezane z električnim tokom, se zaščiti z uporabo zaščitne oziroma delovne obleke, rokavic in gumijastih čevljev, ki ne prevajajo električnega toka. Pri brusilnem stroju je nujna uporaba zaščitnih očal, s katerimi si zavaruje oči.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano srednješolsko izobrazbo elektro smeri.
  • Ima praktične izkušnje, ki jih pridobi z obvezno strokovno prakso ter večletnim delom v stroki.
  • Ima zmožnost hitrega logičnega povezovanja in razmišljanja.
  • Je ročno spreten, v fazi montaže elektromotorja ali stroja potrebuje veliko natančnosti in preciznosti.
elektromehanik preverja varovalke večjih naprav
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: