Šole

Srednja šola za gastronomijo in turizem v Ljubljani

Vizija šole je moderna, ugledna, strokovna in mednarodno prepoznavna izobraževalna ustanova, ki izvaja srednješolsko strokovno, poklicno in poklicno-tehniško izobraževanje na področju gastronomije, gostinstva in turizma. Spodbuja strokovno in praktično izobraževanje z uvajanjem novih učnih strategij, inovativnost, uporabnost znanja, kritičnost, medsebojno spoštovanje, učenje tujih jezikov, kulturo prehranjevanja, pozitiven odnos do tradicije, prijetno okolje in trajnostni razvoj. 

Šola izobražuje po programih:

 • gastronomija in turizem (SSI)  
 • gastronomske in hotelske storitve (SPI)
 • gastronomija (NPI) 
 • gastronomija in turizem - poklicni tečaj 

Prednosti in posebnosti šole:  

 • posluh za posameznika (vsi učitelji imajo svetovalne ure za dijake),  
 • praktično izobraževanje v šoli  
 • (turizem, kuharstvo, strežba),  
 • praktično usposabljanje pri delodajalcih v Ljubljani in izven nje,  
 • učenje tujih jezikov (angleščina, nemščina, italijanščina/španščina, izbirno še francoščina in ruščina),  
 • obvezne in izbirne ekskurzije,  
 • projekti,  
 • tekmovanja. 
Izobraževalne institucije
Sorodne šole:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«