Špediter

Špediter pripravlja dokumentacijo.

Kaj delavec običajno dela:

 • delovno področje špediterja je organizacija transporta blaga;
 • njegovi nalogi sta pravilna distribucija in nadzor nad pošiljkami;
 • skrbi za pravilno zavarovanje pošiljk, potrjuje in overja račune dobaviteljev;
 • če je potrebno, izpolni carinsko dokumentacijo, sodeluje z naročnikom storitve in vodi komercialno operativne razgovore.
   

Osebnostne lastnosti:

Špediter ima smisel za delo z ljudmi ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Razgibano in kompleksno delo zahteva hitro odzivanje na spremembe. Potrebne so pogajalske in komercialne sposobnosti in spretnosti. 
 

Pogoji dela:

Špediter običajno dela v pisarni. Njegovo delo pogosto poteka v časovni stiski. Posebnih nevarnosti pri delu ni.

Delovni pripomočki:

Pri delu uporablja računalnik, telefon, transportno dokumentacijo, fakture, potrdila inšpekcijskih služb, predpise, zakone in uredbe, pravilnike in tarife.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Za poklic špediterja se zahteva višja strokovna izobrazba;
 • nujno je aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, angleškega, nemškega ali italijanskega;
 • pozna špedicijo;
 • je spreten v stikih z ljudmi in 
 • samostojen pri delu.
Blago za transport.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: