Šole

Naslov: Preradovičeva ulica 33

2000 Maribor

Telefon: 02 429 41 00

E-pošta: info@prometna.net

Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola

Na Srednji prometni šoli Maribor izobražujemo v programih logistični tehnik in tehnik varovanja. Obe področji našega vzgojno-izobraževalnega delovanja sta med najperspektivnejšimi področji. Tudi zaradi nastale situacije bo v naslednjih letih velika potreba po delavcih na področjih logistike in prometa ter varovanja. Mladim posredujemo znanje za strokovni in osebnostni razvoj. Nudimo bogata splošna in strokovna znanja, pripravljamo dijake za zaposlitev pri delodajalcih ali nadaljevanje študija ter razvijamo poslovnost in podjetniško kompetentnost.

Šola izobražuje po programih logistični tehnik in tehnik varovanja. 

Smo šola z osebnim pristopom, kjer negujemo medsebojne stike, pomoč drug drugemu. Na področju stroke se intenzivno povezujemo z gospodarstvom, da dijaki dobijo praktična znanja in so konkurenčni na trgu dela. Naše prednosti: brezplačna učna pomoč, številni projekti, razredi športnikov, individualno se posvetimo vsakemu dijaku,

izvajamo številne športne dejavnosti poleg redne ŠVZ, izvajamo številne humanitarne projekte, trudimo se za dijake, ki prihajajo iz socialno šibkejših področij, omogočamo brezplačno vadbo v našem fitnesu, bivanje v našem dijaškem domu.

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: