Skrbnik procesnih naprav - mehatronik

Dve osebi z robotom.

Kaj delavec običajno dela:

  • upravlja delovanje procesnih sistemov in zagotavlja kakovost dela;
  • skrbi za vzdrževanje in pravilno delovanje naprav, izvaja montažo in zahtevna popravila;
  • skrbi za vzdrževanje programske opreme in arhiviranje dokumentacije;
  • izvaja naročanje in prevzem rezervnih delov, izpolnjuje dokumentacijo. 
     

Osebnostne lastnosti:

Skrbnik procesnih naprav pri svojem delu prepleta področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. Je natančen in pozoren na napake, ki se pojavljajo na procesnih napravah. Ker nekatera popravila zahtevajo veliko časa in potrpežljivosti je pri njegovem delu pomembna vztrajnost in sposobnost logičnega sklepanja.

Pogoji dela:

Izpostavljen je nevarnostim in poškodbam, ki se lahko zgodijo v procesni proizvodnji.

Delovni pripomočki:

Osnovni delovni pripomoček je računalnik, saj je večina strojev računalniško vodenih. Pomaga si tudi z orodji za popravilo in montažo strojev ter elektrotehniškimi pripomočki.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 99% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima srednjo strokovno izobrazbo.
  • Zna povezovati znanja s področja strojništva, elektrotehnike in računalništva. 
  • Obvlada informacijsko tehnologijo, pozna zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov.
  • Zna diagnosticirati in odpraviti napake na strojih, pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in procesni tehniki. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: