Multimedijski tehnik

Oseba ureja medijske vsebine na računalniku.

Kaj delavec običajno dela:

 • načrtuje, organizira, nadzira in koordinira pripravo in izvedbo projektov, posamezne faze produkcijskega procesa in značilnosti produkcije medijskih vsebin;
 • motivira sodelavce za doseganje ciljev;
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo skupine;
 • pripravlja predračune in obračune stroškov; 
 • zagotavlja kakovost izvedbe produkcijskega procesa v vseh fazah produkcije.
   

Osebnostne lastnosti:

Delavec mora imeti sposobnosti in veselje do dela z ljudmi ter smisel za tehniko in umetniško produkcijo. Stalno spremlja področje multimedije in je pripravljen za dodatno izobraževanje in izpopolnjevanje.

Pogoji dela:

Ker poteka delo na različnih lokacijah, obstaja tudi nevarnost različnih poškodb (padci, udarci, poškodbe z opremo), predvsem pa so v ospredju težave zaradi dolgotrajne uporabe računalniške opreme, kot so sevanje zaslonov, utrujenost oči in dolgotrajno sedenje. Delo poteka na različnih lokacijah (TV, filmski, radijski in spletni studii, računalniške sobe, montažnice in prireditveni prostori) in v različnih delovnih pogojih. Delo v medijski produkciji je zelo raznoliko, obremenitev je odvisna od konkretnih nalog. 

Delovni pripomočki:

Multimedijski tehnik uporablja računalniško opremo in programe, avdio in video opremo, studie in studijsko opremo ter reportažne avtomobile. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano strokovno izobrazbo. 
 • Pozna načine načrtovanja, organizacije ter koordinacije dela v oddelku in osnovne zakonitosti procesov produkcije medijskih vsebin. 
 • Pozna predpise o avtorskih pravicah in druge zakone in predpise, ki urejajo področje produkcije medijskih vsebin. 
 • Spozna bistvene zakonitosti scenografije, kostumografije in maske, kamere in osvetljave. Obvlada funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadzor in spremljanje postopkov izvedbe projektov, posamezne stopnje faze produkcijskega procesa in značilnosti produkcije medijskih vsebin.  
 • Zna praktično uporabljati multimedijsko opremo in programe.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: