Medijski operater

Oseba sedi za ekranom in ureja zvok in sliko.

Kaj delavec običajno dela:

 • deluje na področju avdiovizualne tehnike in multimedijske produkcije;
 • uporablja sodobno IK tehnologijo in programska orodja, s katerimi sooblikuje sliko in zvok;
 • sodeluje pri oblikovanju osvetljave in enostavne montaže AV vsebin; 
 • snema, montira in predvaja avdio-, video- in računalniške zapise ter pretvarja zapis slike in zvoka iz analogne v digitalno obliko in obratno; 
 • redno izpolnjuje delovno dokumentacijo in različne dokumente; 
 • spremlja in nadzira delovanje tehnične opreme, skrbi za njeno tehnično brezhibnost ter za video, zvok in osvetljavo v medijski produkciji. 
   

Osebnostne lastnosti:

Medijski operater mora biti komunikativen, saj pri delu sodeluje s številnimi ustvarjalci, kot so režiserji, kamermani, novinarji in organizatorji razstav. Zaželeni lastnosti sta fleksibilnost in prilagodljivost. Potrebno je dobra fizična kondicija in pripravljenost na delo pod stresom.

Pogoji dela:

Medijski operater se mora navaditi na poseben razpored dela ob različnih urah dneva. Če dela pri televizijski hiši, se mora zavedati, da bo treba kdaj tudi čakati na proste aparature, ker je v TV hiši zaposlenih več medijskih operaterjev. Delo pogosto poteka na terenu ter pod posebnimi pogoji, občasno dela tudi na višini. Delo je stresno in poteka ob posebnih delovnih pogojih, kot je posebna mikroklima in sevanja. Zaradi dela z računalnikom so možne okvare vida in zapestja. Ob nepravilnem in dolgoletnem sedenju so mogoče tudi okvare hrbtenice.

Delovni pripomočki:

Pri delu potrebuje avdio, video, svetlobno, računalniško in merilno opremo ter tehnično in tehnološko dokumentacijo. Poleg tega potrebuje obrazce za vodenje evidenc o delu in izvedbi delovnih nalog.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • ima srednjo strokovno izobrazbo;
 • pozna funkcije računalniških programov in standarde računalniške opreme za zvok in sliko; 
 • pozna tudi lastnosti in delovanje strojne in programske opreme, zahteve in pomen sinhronizacije sistema ter zahteve svetlobnih razmerij glede na kamero, ki jo uporabi. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: