Fizik

Izvaja znanstvene raziskave, poizkuse in meritve.

Kaj delavec običajno dela:

 • izvaja znanstvene raziskave, poizkuse in meritve;
 • proučuje fizikalne lastnosti energij in snovi ter njihovo zgradbo;
 • raziskuje tiste dele proizvodnih tehnologij, ki se še niso razvile v samostojna področja oz. še niso primerne za neposredno uporabo v industriji;
 • odkriva in razvija snovi z novimi lastnostmi, nove proizvodne postopke in nove merilne metode;
 • s svojim znanjem prispeva k razvoju merilnih metod in k teoretični obdelavi in razlagi rezultatov;
 • nadzoruje merske naprave in izvaja varstvo pred sevanjem;
 • upravlja in gradi velike naprave sodobne merilne tehnologije, kot so sinhrotroni, pospeševalniki, nevtronski izviri in generatorji plazme;
 • kot strokovnjak v medicini gradi in upravlja sodobne diagnostične naprave, npr. tomografske naprave, izvaja rentgenografijo, ultrazvočne metode in delo z izotopi.

Osebnostne lastnosti:

Priporočljiva je sposobnost logičnega, matematičnega razmišljanja. Od fizika se pričakuje sposobnost koncentracije, skrbnost, disciplina in temeljitost pri raziskovalnem in merilnem delu ter zmožnost ustvarjalnega razmišljanja in logične analize.

Pogoji dela:

Na nekaterih delovnih mestih mora fizik upoštevati zaščitne ukrepe za varstvo pred sevanjem (rentgenske slikovne naprave, izotopi, pospeševalniki), za varovanje vida (laserska tehnika) ali za delo v območjih visoke napetosti ter pri tem uporabljati predvideno zaščitno opremo.

Delovni pripomočki:

Danes si težko zamišljamo delo fizika brez računalnika in posebnih programov, ki jih uporablja pri svojem delu. Običajno potrebuje tudi dostop do strokovne knjižnice, da se lahko sproti seznanja z novostmi na področju.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima predpisano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo fizikalne smeri ter specialistični študij.
 • Je vešč uporabe znanstvenih metod in zakonitosti pri reševanju problemov. Je sposoben razumevanja uporabnosti novih spoznanj in dosežkov v novih okoliščinah.
 • Ima sposobnost izbire ustreznih orodij in načinov za reševanje problemov.
 • Nenehno spremlja novosti v stroki in nova spoznanja, saj tehnološke zmožnosti pospešujejo izredno hiter razvoj stroke.
Proučuje fizikalne lastnosti energij.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: