Seizmolog

Spremlja, beleži in ocenjuje potresno dejavnost.

Kaj delavec običajno dela:

 • spremlja, beleži in ocenjuje potresno dejavnost v Sloveniji in tujini;
 • vzpostavlja omrežje potresnih opazovalnic in namešča začasne potresne opazovalnice ob povečani potresni aktivnosti;
 • odgovoren je za pravilno delovanje potresnih opazovalnic, kar zahteva delo na terenu;
 • laično in strokovno javnost obvešča o potresih z višjo magnitudo;
 • izvaja makroseizmološke raziskave ter koordinira geološke in geofizikalne raziskave;
 • pripravlja karte intenzitete po evropski lestvici in karto pospeškov;
 • opravlja naloge potresnega inženirstva in skrbi za mednarodno izmenjavo podatkov. 
   

Osebnostne lastnosti:

Seizmolog ima zaradi narave dela razvite komunikacijske veščine, ki mu pridejo prav tako pri sodelovanju z ostalimi člani strokovnega tima, kot tudi z ljudmi, ki jih srečuje na terenu. Ker je seizmologija interdisciplinarna veda je pomembna tudi pripravljenost na sodelovanje s strokovnjaki drugih področji, kot so gradbeništvo, metalurgija in rudarstvo.

Pogoji dela:

Zaradi dela z računalnikom in spremljanja seizmografov se lahko pojavi okvara vida. Pri terenskem delu je izpostavljen odrgninam, udarninam in padcem. 

Delovni pripomočki:

Seizmolog potrebuje pri svojem delu računalnik in ustrezne računalniške programe, s pomočjo katerih pregleduje seizmograme. Poleg tega si pri razumevanju potresnega dogajanja pomaga tudi z geotehnološkimi kartami, geometričnimi mrežami, s kartami intenzitete potresov, tolmačem karte intenzitete potresov in kartami pospeška tal. Pri delu uporabljajo tudi ISO standarde, pravilnike in uredbe. Nepogrešljive so tudi opazovalnice, ki so opremljene z digitalnimi seizmografi. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

 • Ima odlično računalniško znanje ter znanje aplikativnih računalniških programov.
 • Ima znanje fizike, matematike, geologije in gradbeništva.
 • Pozna osnove področja sociologije in psihologije, ki ju uporablja pri pogovorih z laiki z izkušnjo potresa.
 • Zna opazovati potrese ter razume njihov nastanek in razvoj.
 • Zna ločevati med potresi tektonskega izvora in umetnimi potresi.
Zna opazovati potrese.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: