Demograf

prebivalstvo

Kaj delavec običajno dela:


  • demograf zbira podatke o prebivalstvu in jih preoblikuje v natančno opredeljene kazalnike;
  • proučuje velikost in sestavo prebivalstva glede na različne značilnosti, kot so starost, spol, zakonski stan, narodnost, izobrazba in poklic;
  • proučuje procese, ki vplivajo na sestavo prebivalstva (rodnost, umrljivost, selitve) ter povezave med prebivalstvom in socialnim, ekonomskim in kulturnim okoljem;
  • na podlagi analiz izdeluje različne projekcije prebivalstva.

Osebnostne lastnosti:

Demografa odlikuje natančnost, komunikativnost in splošna razgledanost. Ima smisel za izvajanje empiričnih raziskav in njihovo organizacijo (ankete, popisi prebivalstva).

Pogoji dela:

Dela večinoma v pisarni. Če njegovo delovno področje obsega zbiranje podatkov, pa tudi na terenu.

Delovni pripomočki:

Demograf uporablja osebni računalnik z ustrezno programsko opremo in internet. Pri delu so pogosta tiskana besedna in predvsem številčna arhivska gradiva, kot so predpisi, statistična gradiva, poročila in referati.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Demografija je predmet na dodiplomskem študiju sociologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani in na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Diplomo demografa je mogoče pridobiti tudi s podiplomskim študijem v tujini. Za študij demografije se najpogosteje odločajo geografi, sociologi, ekonomisti, zgodovinarji, matematiki in etnologi.
  • Zna uporabljati kvantitativne družboslovne metode.
Proučuje sestavo prebivalstva.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: