Matematik, raziskovalni

Delo je večinoma abstraktno.

Kaj delavec običajno dela:

  • raziskuje ter odkriva nove lastnosti in odnose med matematičnimi količinami, objekti in strukturami, običajno proučuje posamezne matematične discipline oz. področja; 
  • izpeljuje in dokazuje različne izreke, definira nove pojme in rešuje matematične probleme; 
  • odgovarja na vprašanja, ki so jih v znanstvenih revijah zastavili drugi raziskovalci; 
  • raziskuje uporabnost matematičnih teorij za reševanje konkretnih problemov v drugih strokah; 
  • rezultate svojih raziskav posreduje drugim matematikom in javnosti v obliki znanstvenih člankov, poročil in ekspertiz, o njih predava na seminarjih; 
  • povezuje raziskovalno delo s pedagoškim delom univerzitetnega profesorja ter mentorja in prenaša svoje znanje in izkušnje na študente.

Osebnostne lastnosti:

Raziskovalec matematike ima izražen interes za raziskovalno delo, je vztrajen, skrben, premore znanstveno poštenost, zdravo ambicioznost za doseganje rezultatov in do neke mere tekmovalnost. Delo raziskovalca matematike je precej bolj individualno kot v drugih znanostih, kljub temu pa sta komunikativnost in sposobnost za sodelovanje koristni lastnosti. 

Pogoji dela:

Možnosti poškodb pri delu raziskovalca matematike praktično ni, razen morebitnih težav s hrbtenico zaradi prekomernega sedenja. Delo raziskovalca matematike je individualno, brez strogo določenega delovnega urnika, zato ni nujno vezano na določen delovni prostor.

Delovni pripomočki:

Snov, ki jo obdeluje raziskovalec matematike, so matematične ideje. Zanje načeloma potrebuje poleg glave le list papirja in svinčnik. Seveda pri tem v resnici ne more brez opremljene matematične knjižnice, ki v svojih knjigah in znanstvenih revijah hrani nakopičeno znanje preteklih in sodobnih svetovnih matematikov. Hiter dostop do informacij je danes nuja, zato je pomemben dober informacijski sistem. Z urejevalniki besedil, ki so prilagojeni matematičnim izrazom in formulam, oblikuje svoje članke, z drugo programsko opremo in programi za numerično in simbolično računanje pa opravlja matematične izračune. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima predpisano najvišjo stopnjo izobrazbe, doktorat znanosti s področja matematike. 
  • Ima sposobnost abstraktnega mišljenja in logičnega sklepanja. 
  • Ima interes za raziskovalno delo in je sistematičen, analitičen. 
  • Ima veselje do poučevanja. Ima osnovna metodična, didaktična in pedagoška znanja. . 
Ima sposobnost abstraktnega mišljenja.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: