Biokemik

Biokemik

Kaj delavec običajno dela:

  • proučuje kemijo rastlin in živali pri reševanju problemov proizvodnje hrane, zdravil, v agrikulturi ali v medicini;
  • s svojim znanjem in izsledki raziskav razvija nove procese ali izdelke;
  • izvaja laboratorijske analize, kjer meri odstopanja od standardne enote (npr. v laboratorijski biokemiji), pripravlja nova zdravila ali preparate (v kmetijstvu).

Osebnostne lastnosti:

Biokemik je radoveden in vztrajen, potrpežljiv ter pozoren na podrobnosti, saj s svojim znanjem in izsledki raziskav razvija nove procese, zdravila ali druge izdelke.

Pogoji dela:

Biokemik dela pretežno v laboratorijih farmacevtskih družb, v bolnišnicah in v raziskovalnih inštitutih. Razmere za delo se razlikujejo glede na vrsto delovnega mesta. Biokemični laboratorij je mesto, kjer izvaja laboratorijske analize in razvojne raziskave. Razmere za delo so pogojene z vrsto in namenom laboratorija, v vseh veljajo laboratorijski biokemični standardi za preprečevanje morebitnih poškodb ali infekcij.
Z zaščitno opremo in upoštevanjem higienskih standardov se delavec zaščiti pred morebitnimi okužbami z nevarnimi biokemičnimi snovmi, ki so pogosto prisotne v laboratoriju. Biokemik prihaja v stik z različnimi snovmi, med katerimi so tudi take, ki povzročajo alergije in bolezenske reakcije. Če je njegovo delo povezano s povečanim zdravstvenim tveganjem, mora opravljati redne in izredne zdravstvene preglede.

Delovni pripomočki:

Biokemik pri svojem delu uporablja najrazličnejše laboratorijske pripomočke in naprave. Razvoj avtomatskih in polavtomatskih analizatorjev in računalniško podprti sistemi obdelave podatkov so pripomogli k temu, da rutinsko testiranje, ki ga opravljajo v proizvodnji zdravil, diagnostiki in drugod, ni več tako dolgotrajno.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima visokošolsko izobrazbo.
  • Je sposoben jasnega in logičnega razmišljanja. Zna izpeljati praktične poizkuse in tehnike biokemičnih preiskav.
  • Je radoveden in vztrajen, potrpežljiv ter pozoren na podrobnosti. Zna komunicirati in sodelovati v skupini.
Biokemikova zaščitna oblačila
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: