Biolog

Kaj delavec običajno dela:

  • proučuje rastline, živali in mikroorganizme, v laboratorijih skrbi za razvoj novih izdelkov, procesov v proizvodnji;
  • na osnovi rutinskih in izrednih preiskav bioloških materialov pripravlja poročila, priporočila in analize, ki so uporabne v znanosti in v proizvodnih procesih;
  • uvaja nove metode ali znanstveno raziskuje ter se ukvarja s strokovnim in administrativnim delom, povezanim z varstvom okolja ali naravne dediščine;
  • lahko poučuje na šoli, srednji šoli ali fakulteti ali se odloči za raziskovalno-tehniško usmeritev v raziskovalnem inštitutu, bolnišnici ali industriji.

Osebnostne lastnosti:

Biolog ima pozitiven odnos do narave in živih bitij, ima raziskovalno žilico, zna analizirati odnose v naravi ter ga veseli reševanja problemov. Pomembna je tudi sposobnost pisanja in komuniciranja z drugimi.

Pogoji dela:

Večji del raziskovalnih dejavnosti poteka v laboratoriju. Nekateri delavci delajo z nevarnimi mikroorganizmi in s strupenimi kemikalijami, zato morajo poskrbeti za lastno zaščito in zaščito okolja. Včasih odide biolog skupaj z drugimi sodelavci ali študenti na večdnevne terenske raziskave, kjer se mora prilagoditi življenju v naravi.

Delovni pripomočki:

Biolog pri delu uporablja različne preparate, pripomočke za fiksiranje in barvanje bioloških vzorcev, ki jih proučuje z mikroskopom, tehnične instrumente in merilne naprave.

Dolžina
izobraževanja
Perspektivnost

Znanja in kompetence:

  • Ima visokošolsko izobrazbo.
  • Ima raziskovalen in analitičen odnos do narave ter veselje do reševanja problemov.
  • Pomembna je tudi sposobnost pisanja in komuniciranja ter poznavanje dela z računalnikom.

Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada«