Aranžer

aranžer ureja izložbe

Kaj delavec običajno dela:

 • skrbi za urejenost izložb in notranjost prodajaln; 
 • proučuje želje in potrebe potrošnikov, njihove odzive na barve, oblike in modna gibanja. Le na podlagi teh informacij zna uspešno razstaviti in uveljaviti določene izdelke na trgu;
 • izbira in razporeja prodajno blago, da je bolj opazno in vabljivo za kupce; 
 • pozna razpoloženje kupcev v določenih obdobjih, njihove navade in običaje; 
 • pripravlja idejne skice in barvne študije izložbe ali drugega razstavnega prostora v prodajalni, v razstavnem paviljonu ali na razstavi. 
   

Osebnostne lastnosti:

Aranžersko delo zahteva izvirnost, samoiniciativnost, drznost in ustvarjalnost, pa tudi kritičnost. Kratki roki so stresne situacije, ki zahtevajo od aranžerja zbranost in dobro organiziranost.

Pogoji dela:

Aranžerjevo delo poteka sede, stoje, kleče, v pripognjenem ali iztegnjenem položaju ..., prenašati mora težja bremena, se vzpenjati po lestvi ali pa se plaziti v majhnih in ozkih razstavnih prostorih. Največkrat delo opravlja v dnevnem času, včasih tudi ponoči ter ob nedeljah in praznikih. Lahko je v stiku z električno napeljavo, saj na razstavnih površinah usmerja svetlobna telesa. Med delom je lahko izpostavljen vročini, mrazu, izogibati se mora padcem na mokrih tleh. 

Delovni pripomočki:

Aranžer pri aranžiranju in dekoriranju izložbenih prostorov uporablja razna orodja, kot so kladiva, klešče, škarje, izvijači, vrtalni stroji, pripomočki za barvanje in tapeciranje, mizarska orodja, stojala, izložbene lutke, pa tudi različne nosilce blaga in podstavke. Pri oblikovanju in projektiranju uporablja različna pisala, čopiče, predvsem pa računalnik. Med svojim delom aranžer prihaja v stik z različnimi materiali (barve, kovine, les,  steklo, papir, plastika, tekstil, …), zato mora dobro poznati njihove lastnosti in jih znati uporabiti v skladu z razstavljenim blagom. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Je pridobil znanje na aranžerski šoli, šoli za oblikovanje ali na fakulteti . 
 • Dobro pozna blago in psihologijo kupcev. Je skrben in natančen pri ravnanju z izdelki.
 • Ima znanja s področja ploskovnega in plastičnega oblikovanja, prostoročnega risanja, oblikovanja in projektiranja prostora, poznavanje vseh vrst blaga, znanja iz umetnostne zgodovine, zgodovine pisav, fotografiranja, računalništva, razsvetljave in praktičnega aranžiranja. 
 • Seznanjen je s tehnikami drugih poklicev, katerih izdelke potrebuje za uresničitev svojih zamisli, kot so mizarstvo, pleskanje, izdelava kovinskih in keramičnih izdelkov, papirnati izdelki, tiskarstvo ter snemanje reklamnih filmov in zvočnih sporočil.
   
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: