Šole

GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO IN FARMACIJO RUŠE

Na GSŠKF Ruše izobražujemo v treh izobraževalnih programih – splošna gimnazija, kemijski tehnik in farmacevtski tehnik – ki nudijo številne možnosti nadaljnjega študija, oba SSI programa pa tudi zaposljiv poklic. Imamo tudi svoj dijaški dom. 

Medsebojno razumevanje in pomoč, vključenost posameznika ter sodobno urejeno in varno okolje je tisto, kar je še posebej značilno za GSŠKF Ruše. Prisotno je zavedanje – dijake opremiti za nadaljnje izobraževanje, zaposlitev in življenje nasploh.  

Uspehe gradimo na skupnem delu in zaupanju deležnikov – šole, dijakov, staršev in okolja.

Šola izvaja izobraževalne programe: 

  • splošna gimnazija 
  • kemijski tehnik (SSI) 
  • farmacevtski tehnik (SSI) 

Šola danes niza številne uspehe, med katerimi velja omeniti številne zlate maturante na poklicni maturi, uspeh gimnazijcev na splošni maturi, visok nivo znanja na področju kemijske in farmacevtske stroke, mednarodne projekte (npr. praksa v tujini), ...  

Izvajamo sodoben in inovativen pouk (strokoven kader, sodobna oprema in prostori). Izpostavimo lahko laboratorije, laboratorijsko opremo, kemikalije, zeliščni vrt, šolsko lekarno, amfiteater, ….  

Odlični so pogoji za športno aktivne dijake – velika telovadnica, objekti ŠP Ruše (igrišča, pump track, bazen, skate park, …). 

Izobraževalne institucije
Sorodne šole: