Stevard na letalu

Stevardesa s pilotom in kopilotom

Kaj delavec običajno dela:

 • na letalu pregleda opremo za postopke v sili ter opravi strokovni posvet;
 • skrbi za sprejem potnikov in usmeritev na sedeže ter pomaga potnikom s posebnimi potrebami;
 • seznani potnike z varnostnimi predpisi; 
 • med letom skrbi za upoštevanje varnostnih predpisov in objavlja predpisane varnostne in komercialne objave v skladu z internimi pravilniki;
 • pred pristankom opravi vse administrativne zadolžitve ter pripravi potnike in kabino na pristanek;
 • po pristanku poskrbi za potnike s posebnimi potrebami;
 • med postankom letala uredi kabino za povraten let, pri čemer upošteva vse varnostne predpise;
 • po končanem letu v operativnem centru poroča o izvedenem letu in se seznani z obvestili;
 • v primeru nepredvidene ali nevarne situacije postopa po predpisanih procedurah.
   

Osebnostne lastnosti:

Stevard na letalu ima smisel za delo z ljudmi, je vljuden, pozoren, natančen, komunikativen, urejen in samozavesten. Odlikujejo ga organizacijske sposobnosti, zmožnost samoobvladovanja in kritične presoje v različnih situacijah. Z lahkoto obvladuje delo v timu in je psihofizično vzdržljiv. 

Pogoji dela:

Kabinsko osebje je izpostavljeno različnim obremenitvam, ki obsegajo: hrup, vibracije, sevanja,  okužbe, ki jih prinese delo v majhnem prostoru z veliko ljudmi, prehlad zaradi neugodne mikroklime, opekline in odrgnine, fizični napor zaradi neprestane oskrbe potnikov s hrano in pijačo. 

Delovni pripomočki:

Stevard pri svojem delu uporablja opremo za serviranje, ki vključuje servirne vozičke, pladnje, vrče, kozarce, jedilni pribor. Rokuje s hrano in pijačo ter z vsemi ostalimi pripomočki, ki potnikom nudijo udoben let. Pomaga si tudi z literaturo in strokovnimi navodili. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Pozna letalske predpise, ki zajemajo njegove naloge in odgovornosti.
 • Ima opravljen začetni tečaj o človeških dejavnikih v letalstvu in skupnem delu v pilotski kabini.
 • Obvlada oskrbo potnikov na letalu in ima pod nadzorom celotno kabino. 
 • Pozna postopke ukrepanja v primeru nepredvidenih dejavnikov (prva pomoč, zasilni pristanek, boj z ognjem in dimom).
Stevardesa v rdeči uniformi gleda skozi okno letala
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: