Sprevodnik na vlaku

Sprevodnik na vlaku stoji ob odprtih vratih vlaka in gleda ven

Kaj delavec običajno dela:

 • sodeluje s strojevodjo in vlakovnim odpravnikom pri odpravi vlaka; 
 • pred vožnjo pregleda vlak in usmerja potnike;
 • zagotavlja varen vstop in izstop potnikov;
 • pregleduje in prodaja vozovnice na vlaku; 
 • potnike informira o prestopih, zvezah in zamudah vlakov;
 • skrbi za red, mir in varnost na vlaku.
   

Osebnostne lastnosti:

Sprevodnik ima občutek za delo z ljudmi, je urejen in komunikativen. Pri delu nosi službeno obleko.

Pogoji dela:

Nevarnost predstavlja bližina vodov visoke napetosti na elektrificiranih progah, kar zahteva upoštevanje varnostnih navodil. Pomembna je tudi pozornost pri prečkanju tirov. 

Delovni pripomočki:

Sprevodnik pri svojem delu uporablja predpisano opremo, in sicer: službeno torbico v kateri je poleg gotovine tudi mobilni terminal, datumske klešče za potrjevanje vozovnic, prodajne obrazce in vozovnice ter signalna sredstva. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Znanja in kompetence:

 • Zna izvesti skrajšane zavorne preizkuse, odpraviti posledice aktiviranja zasilne zavore in zavarovati vlak pred samopremaknitvijo.
 • Pozna svojo vlogo pri premiku in umiku vlaka z odprte proge in sodeluje pri spenjanju in razpenjanju vagonov.
 • Zna odzračiti zavore in izvesti pregled vlaka.
 • Pozna postopek pregleda vozovnic in izdaje novih.
Sprevodnik na vlaku sedi
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: