Sistemski analitik

Ženska in moški načrtujeta stvari pred tablo.

Kaj delavec običajno dela:

  • sistemski analitik raziskuje, analizira in dokumentira nekatere ali vse poslovne funkcije in procese glede na informacije, ki so potrebne za izvajanje teh funkcij;
  • sledi zbiranje uporabniških zahtev in nato izdelava sistemskih ali funkcijskih specifikacij, ki so osnova za načrtovanje informacijskega sistema; 
  • pri zasnovi upošteva razpoložljive vire za delovanje novega sistema, združljivost z obstoječimi sistemi, varnost, enostavnost vzdrževanja, razpoložljiva finančna in materialna sredstva in časovni okvir, ki je na razpolago za razvoj sistema;
  • nato se loti izdelave funkcijskih specifikacij za novi sistem, ki pojasnijo, kako bo novi informacijski sistem strukturiran, kako učinkovit bo, kakšne vmesnike bo imel za uporabnike in kakšne za programerje, ki ga bodo razvijali in pozneje dopolnjevali.
     

Osebnostne lastnosti:

Priporočljivo je, da sistemskega analitika zanima razvoj celotne informacijske tehnologije, ki je še vedno dokaj buren. Zaradi tega so spremembe pogoste in jih morajo strokovnjaki tega področja dovolj hitro spoznati.

Pogoji dela:

Razmere za delo so na videz udobne, vendar je v tem poklicu veliko stresnih situacij, predvsem zaradi hitrega spreminjanja razmer. Sistemski analitik dela v pisarni, razen kadar raziskuje poslovni sistem ali njegove dele na terenu. V težjih okoliščinah delajo tisti analitiki, katerih naloga je trajna analiza proizvodnih in distribucijskih sistemov in procesov. Sistemske analitike pogosto priganja čas zato ni nič neobičajnega, da delajo prek rednega delovnega časa, pogosto tudi ob koncu tedna, zlasti če so zaposleni v ustanovah, kjer ponujajo svoje storitve drugim. Nevarnosti ali poškodb pri delu praktično ni. V večji nevarnosti zaradi prometnih nezgod so tisti, ki morajo veliko potovati.

Delovni pripomočki:

Sistemski analitik potrebuje celo vrsto delovnih pripomočkov. Nekateri so že na voljo za uporabo, druge si mora izdelati sam. Med tovrstne pripomočke sodijo vprašalniki, ki jih mora analitik pripraviti kot osnovo za intervjuje. Uporaba različnih modelov in podatkovnih funkcijskih je že ustaljena praksa. Tako metode kot posamezni modeli olajšajo medsebojno komuniciranje strokovnjakov, ki so vključeni v razvoj kompleksnih informacijskih sistemov. Sistemski analitik uporablja tudi različna programska orodja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 66% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic precej perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Sistemski analitik potrebuje praviloma univerzitetno stopnjo izobrazbe.
  • Največ neposrednih znanj in veščin mu dajejo fakultete z izobraževalnimi programi za računalništvo in informatiko.
  • Ves čas se dodatno izobražuje.
  • Pozna standarde in postopke, programska orodja in naprave, ki jih vsebujejo operacijski sistemi.
Dva moška pred prenosniki.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: