Programer

Kaj delavec običajno dela:

 • opravlja osnovne postopke razvijanja računalniških sistemov, kar vključuje pisanje računalniških programov;
 • izdeluje podrobne načrte zgradbe programov in piše programe v kodirnem jeziku;
 • pri pisanju programov lahko uporablja višje ali nižje pogramske jezike;
 • svoj izdelek tudi ustrezno dokumentira;
 • testira programe, jih prilagaja in odpravlja napake;
 • programe namešča v delovno okolje in pri tem sodeluje z ostalimi strokovnjaki.

Osebnostne lastnosti:

Programer je analitičen, hiter, natačen in ima sposobnosti logičnega sklepanja. Zanima ga razvoj informacijske tehnologije.

 

Pogoji dela:

Zaradi nenehnega dela pred računalnikom in računalniškimi napravami mora poskrbeti za zaščito pred sevanjem. Pomembna je tudi izbira ustreznega pisarniškega pohištva.

 

Delovni pripomočki:

Programer pri svojem delu uporablja številne delovne pripomočke, nekatere od njih si mora izdelati sam. Pogosto mora privzeti celotno metodo dela, da lahko izpelje analize in razvoj programa. Uporablja tudi različne podatkovne in funkcijske modele ter programska orodja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

 • Zna izdelati različne tipe spletnih strani in drugih programov.
 • Zna delati s konkretnimi programskimi jeziki.
 • Zna uporabljati programska orodja in različne razvijalske možnosti operacijskega sistema.
 • Pozna metode programiranja in razvijanja sistemov, kot je na primer strukturirano programiranje.
 • Pozna metode in postopke testiranja sestavnih delov in sestavljanja programov.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: