Scenski mojster

scenski rekviziti - velik los, zvezde in stol na odru

Kaj delavec običajno dela:

  • dela v gledališču (lahko tudi na televiziji), kjer pripravlja oder za nastopajoče;
  • premika sceno in pospravlja opremo;
  • skrbi za vzdrževanje scene in gledaliških rekvizitov.
     

Osebnostne lastnosti:

Scenski mojster je ročno spreten in rad dela s scenskimi rekviziti, opremo in pripomočki, ki se uporabljajo v gledališču. Je urejen in potrpežljiv. 

Pogoji dela:

Ker poklic poleg dela na odru in v zaodrju zahteva tudi delo na višini, pozna varnostne predpise, upošteva požarno varnosti in izvaja ukrepe za varno gibanje na odru. 

Delovni pripomočki:

Scenski mojster pri svojem delu rokuje z gledališko opremo in pripomočki, s katerimi oblikuje scensko postavitev.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 4 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Zna namestiti sceno, pohištvo in rekvizite pred predstavo in med odmori. 
  • Pozna postopek dviganja in spuščanja oderskih kulis. 
  • Zna vzdrževati scenske pripomočke, pohištvo in rekvizite.
  • Pozna varnostne predpise pri postavljanju scene. 
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: