Monter pohištva

Sestavljnaje vgradne omare

Kaj delavec običajno dela:

  • sestavlja, prilagaja in montira pohištvo (kot so mize, kuhinjski pulti, omare, vrata, police…), obloge in pode, kot tudi gostinske in hotelske pulti ter drugo opremo, opremo bolnišnic, športnih dvoran, kinodvoran, gledališč itd, 
  • vzdržuje, popravlja in čisti lesno-obdelovalne stroje, naprave in orodje, ki jih uporablja,
  • organizira ali prevaža material, izdelke, orodje in izvajalce do objekta oziroma na teren,
  • opravlja tudi administrativna dela, naročila blaga, nakupe in druge sprotne naloge, ki jih narekuje delo na terenu, lahko pa vodi delo skladišča ali trgovine.
     

Osebnostne lastnosti:

Monter pohištva je poklic, ki zahteva precejšnjo mero samostojnosti in samoiniciativnosti ter številna potovanja in stike z ljudmi, hkrati pa omogoča ustvarjalnost. Monter ima spretne roke in prste, dobro ravnotežje in jasno razlikuje barve ter zaznava zvoke in šume, kar je pomembno za pravočasno odzivanje na okvare električnega orodja. Pri delu je natančen, skrben, prilagodljiv in ima smisel za estetiko ter občutek za delo v skupini, dobro opazuje, ustvarjalno razmišlja, preudarno presoja in je komunikativen.

Pogoji dela:

Monter pohištva je lahko zaposlen v podjetjih, ki se ukvarjajo z montažo, lahko pa dela tudi v skladiščih, veleblagovnicah in specializiranih prodajalnah oziroma na sorodnih delovnih mestih v lesarstvu. Pogosto pa dela kot samostojni obrtnik. Delo je pretežno terensko, poteka tako na prostem kot v zaprtih prostorih, pogosto na višini, po potrebi v podaljšanem delovnem času. Dela opravlja pretežno stoje, ob pogostem čepenju, sklanjanju in prestopanju. Podvržen je ropotu, prahu, raznim hlapom in temperaturnim spremembam. Izpostavljen je nevarnosti okvare hrbtenice, okvare sluha, padca z višine, udarnin, odrgnin in urezov. 

Delovni pripomočki:

Monter pri delu uporablja žage, skobeljne in brusilne stroje, orodje za sestavljanje pohištva oziroma izdelkov. Poslužuje se električnega ročnega orodja, kot tudi izvijače, dleta, kladiva, klešče, pile, brusi, svedri za les in kovine, sintetična in druga lepila, lake, lužila in kite.

Obvezno mora uporabljati varovalna sredstva: delovno obleko, predpasnik, čevlje z jekleno kapico, rokavice, zaščitna svetla očala, respirator ali zaščitno masko, ušesne čepe. Ravnati se mora po predpisih o varstvu pri delu, požarni varnosti ter varovanju materiala, izdelkov in orodja.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 3 leta.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 100% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic zelo perspektiven

Znanja in kompetence:

  • ima ustrezno srednješolsko poklicno izobrazbo lesarske smeri;
  • obvlada risanje načrtov za tipične lesarske in specifične izdelke; 
  • obvlada postopke montaže, predelave in obdelave lesa;
  • pozna osnove tehničnih predpisov, povezovanja tehnoloških postopkov v tehnološke procese za individualno proizvodnjo in montažo na objektu oziroma terenu;
pritrjevanje z vijakom
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: