Scenarist

Moški, ki piše.

Kaj delavec običajno dela:

  • piše predloge za epizode dram in komedij, literarne predloge ali celotne uprizoritve dram za gledališče ali televizijo; 
  • prireja igre ali literarna dela za radijske, televizijske oddaje, gledališke predstave;
  • tisti z več izkušnjami, pišejo svoje lastne scenarije;
  • raziskuje gradivo za scenarij in upošteva interese producentov in urednikov.

Osebnostne lastnosti:

Scenarist je pri svojem delu kreativen. Pri ustvarjanju likov in dialogov med njimi mora poznati psihološke značilnosti ljudi. Pogosto se preizkusi tudi na drugih področjih medijske in filmske produkcije. Najbolj izkušeni postanejo režiserji ali direktorji filma. 

Pogoji dela:

Ker pogosto sodeluje na filmskih lokacijah, mora upoštevati varnostna navodila, ki veljajo za zunanja prizorišča ali delo v studiu.

Delovni pripomočki:

Pri delu scenarista ima pomembno vlogo izvirno besedilo. Če ustvarja po literarni predlogi, so pomembna zgodovinska pričevanja, ki dajejo scenariju verodostojnost. Pri pisanju scenarija posebnih nevarnosti ni. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno izobrazbo.
  • Obvlada slovenski jezik.
  • Pozna razliko med pisanim in govorjenim jezikom.
  • Pozna tehnike produkcije za katero ustvarja.
Roke osebe, ki si nekaj zapisuje.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: