Radijski režiser

Radio, poslušanje oddaje

Kaj delavec običajno dela:

  • organizira in režira najzahtevnejše radijske projekte;
  • izbira strokovno gradivo za obravnavo v scenariju;
  • oblikuje radijska besedila in išče nove izrazne oblike;
  • vodi snemalne ekipe, usklajuje končno dodelavo projektov ter sodeluje s strokovnjaki in programskimi delavci.

Osebnostne lastnosti:

Radijski režiser stremi k širokemu poznavanju področja dramaturgije in predstavitvi literarnih zvrsti, ki jih pripravlja za radijske prireditve in igre.

Pogoji dela:

Posebnih nevarnosti pri delu radijskega režiserja ni. 

Delovni pripomočki:

Radijski režiser pri pripravi scenarijev uporablja snemalne knjige in strokovno literaturo s področja obravnavane tematike v scenariju. 

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima smisel za ustvarjanje radijskih besedil.
  • Zna režirati prenose vseh zvrsti radiofonskih oddaj, ki se oddajajo v živo ali predavajajo s časovnim zamikom.
  • Sodeluje pri pripravah na izvedbo projekta.
Pomemben je zvok
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: