Restavrator

Moški izvaja restavratorska dela.

Kaj delavec običajno dela:

  • načrtuje, organizira in izvaja konservatorska in restavratorska dela na predmetih likovne in kulturne dediščine ter skrbi za njihovo hrambo, nego in vzdrževanje;
  • izvaja kiparska in slikarska dela;
  • zbira podatke o predmetih obdelave in opravlja raziskave in analize;
  • izvaja programe postopkov obnove;
  • usposablja mlajše strokovne delavce in pripravlja strokovne članke.

Osebnostne lastnosti:

Restavrator ima poseben odnos do predmetov obdelave, ki nosijo posebno kulturno vrednost. Pri svojem delu je natančen, odgovoren, vztrajen in zna organizirati skupinsko delo. Odlikuje ga močan čut za likovno izražanje in prostorsko dojemanje. Rad se ukvarja z raziskovalnim delom in je zmožen hitre presoje ter pravilnih odločitev.

Pogoji dela:

Zaradi dinamičnega dela je pogosto izpostavljen neugodnim razmeram, ki so posledica mikroklimatskih razmer in nečistega ozračja (hlapi, prah, mikrobi). Pri svojem delu velikokrat zavzame prisiljene položaje telesa, obremenjen pa je tudi vid. Projekti včasih zahtevajo tudi višinsko delo in izpostavljenost sevanju.

Delovni pripomočki:

Restavrator potrebuje ustrezne delovne prostore, pripomočke in strokovno literaturo. Delovni prostori so razdeljeni glede na na naravo dela, ta pa vključuje groba ali finejša opravila. Poseben prostor je namenjen tudi izdelavi dokumenatacije in predmetom, ki niso v obdelavi. Njegova osnovna oprema obsega delovne mize in pulte, mize in naprave za specialne postopke ter ročno orodje z električnim pogonom. Pri svojem delu uporablja skalpele, dlete, čopiče, orodja za pozlato, pa tudi mikroskope in računalnike. K dokumentaciji njegovega dela sodijo obrazci, izdelava poročil in potrdil. V razvoju pa so posebni restavratorski računalniški programi.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno izobrazbo.
  • Ima čut za likovno izražanje in prostorsko dojemanje.
  • Zna delati z različnimi orodji in napravami.
  • Zna samostojno izpeljati raziskave in izdati izvedensko mnenje.
  • Zna napisati prispevke za različne objave in pripraviti nastope na posvetih.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic: