Redaktor

Moški in dve drugi osebi za računalnikom.

Kaj delavec običajno dela:

  • pomaga uredniku pri pripravi televizijskega informativnega programa;
  • obvešča urednika o novih dogodkih in informacijah;
  • spremlja druge medije ter tuje in domače tiskovne agencije;
  • je povezovalni člen med tehnično in vsebinsko izvedbo oddaje;
  • pomembnejše informacije oblikuje v vesti, ki so objavljene v oddaji;
  • je ves čas v kontaktu z novinarji na terenu in ob tem sodeluje s tehnično ekipo, v kateri so realizator, grafik, pisec podnaslovov, montažer in snemalci. 
     

Osebnostne lastnosti:

Pomembne so lastnosti: natančnost, skrben pristop k delu, sposobnost timskega dela in komunikativnost ter razgledanost.

Pogoji dela:

Delo redaktorja poteka v množičnih medijih, kot so televizija, radio, dnevni časopisi, tedniki, spletni časopisi in različne publikacije. Posebnih nevarnosti za poškodbe pri delu redaktorja ni. Možna so obolenja zaradi stresa ali poškodbe hrbtenice zaradi dolgotrajnega sedenja.

Delovni pripomočki:

Redaktorjeva delovna oprema na področju priprave televizijskega informativnega programa je osebni računalnik s programi, ki omogočajo televizijsko predvajanje slike.

Prikaz let po zaključeni osnovni šoli, do največ 10 let izobraževanja.

Dolžina izobraževanja znaša 9 let.

Ocena izhaja iz raziskave Poklicni barometer 2021 in se nanaša na poklicno skupino. Lok je obarvan v celoti, kadar se predvideva, da bo poklic v primanjkljaju, do dveh tretjin, kadar se predvideva ravnovesje med ponudbo in povpraševanjem in do prve tretjine, kadar se predvideva, da bo poklic v presežku.

Perspektivnost je 33% v primerjavi z drugimi izobraževanji, kar pomeni, da je poklic manj perspektiven

Znanja in kompetence:

  • Ima univerzitetno izobrazbo s področja družboslovja.
  • Pozna načina televizijskega dela.
Oseba za računalnikom.
Izobraževalne institucije
Šole, ki izobražujejo za poklic:

Sorodni poklici: